Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.1.2014)


Skladba č. 3977V. Piľčenko

I. cena

Šachmatnaja kompozicia 2001

Mat 2. ťahom (8–3)Celosvetová súťaž riešiteľov bude o 10 dní

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka8 Da5 Vb8 Sd1 Sh8 Je2 Pa2 b2 (8), č. Kb1 Va1 Pd4 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Do tematického obsahu patria aj zvodnosti 1.De1?, 1.Vc8? a 1.Sa4?, vždy s dvoma variantmi a jedným vyvrátením. Celé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3972 (Vincze): Zdanlivá hra 1...Jc6 2.Vad7 mat, riešenie 1.Vg7! tempo 1...Jc6(Jf7,Ke6) 2.Vg6 mat, 1...Je6(Jb7,Kc6) 2.Va6 mat so zámenou matu po 1...Jc6. Navyše možno uviesť pokusy 1.Vh7? Jf7! a 1.Vac7? Je6 2.Ved7 mat, 1...Jb7(Jf7)! – Vypísanú odmenu vyhráva Martin Popovič (9-ročný), Branisková 22, Košice 04001.

● Tradičná riešiteľská súťaž "International Solving Contest" sa uskutoční tohto roku v nedeľu 26. januára v rovnakom reálnom čase asi v tridsiatich štátoch. Na Slovensku sa začne o 11.00 hod. na dvoch miestach: v Bratislave-Krasňanoch (klub dôchodcov, Kadnárova 19) a v Košiciach (klubovňa ŠK UPJŠ, Medická 4). Vo dvoch dvojhodinových kolách dostanú účastníci na diagramoch po 6 problémov. V rámci osobitnej kategórie začiatočníkov budú predložené 4 + 4 ľahšie skladby. Medzi kolami bude minimálne polhodinová prestávka. Prihlásiť sa možno na mieste, aspoň 15 minút pred začiatkom. (kh)


Vzad << >> Vpred