Vzad << >> Vpred

ŠACH

(16.4.2009)


Skladba č. 3723 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 5. ťahom (5–1)Riešitelia sa zišli v Košiciach

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd5 Vh7 Sg7 Jf6 Ph6 (5), č. Kf7 (1), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Rozličné varianty vychádzajú po 1.Sh8+? Kf8 a 1.Sf8+? K:f8, ale správnym prvým ťahom biely nedáva šach. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3719 (Zavacký): 1.Da8 hrozí 2.D:g8 mat, 1...Je5 2.Jg5 mat, 1...Jd6 2.Jd8 mat, 1...d6 2.Dc8 mat, 1...f4 2.Sg4 mat, 1...Sg8 2.Sf7 mat. Blokovania dvoch polí a dve uvoľnenia línie ťahmi pešiakov: pekná prvotina. Navyše je zdanlivá hra (keby začínal čierny) 1...d6 2.Jd8 mat. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. František Horváth, Benadova 1, 040 22 Košice.

● Na 17. medzinárodných majstrovstvách Slovenska v riešení šachových problémov v Košiciach sa zúčastnilo 20 riešiteľov zo 6 štátov. Zvíťazil Dragoun so ziskom 80 bodov, 2. Voráček (obaja ČR) 69, 3. Kopyl (Ukr.) 68, 4. Klemanič (SR) 63,5, 5. Predrag (Chor.) 62, 6. Vokál 53,5, 7. Mihalčo 53... 9. Širáň 50,5, 10. Kolčák 43,5, 11. Svrček 43... 13. Presalovič 22,5, 14. Peitl 22 (všetci SR) atď. Dragoun zvíťazil aj vo vylučovacej "solvingshow", keď vo finále porazil Kopyla 5:4, a v rýchlom riešení pred Poliakom Krolikowskim. (kh)


Vzad << >> Vpred