Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(26.5.2023)


Skladba č. 1199Gennadij M. Sviatov

Molot 1970

Mat 2. ťahom (5–1)Kontrolná notácia: b. Kh1 Df8 Sf7 Jd3 Jf1 (5), č. Ke2 (1), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zdanlivá hra 1...K:f1 2.Sh5 mat a zopár malých zvodností. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1198 (Feast): Zdanlivá hra 1...Kc7 2.Df4 mat, zvodnosti 1.Jb6? hrozí 2.Sg3 mat, 1...Ke5!, 1.Df4+? Kd5 2.De5 mat, 1...K:e6!, 1.Df5? hrozí 2.De5 mat, 1...S:d7!, riešenie 1.e7! hrozí 2.e8J mat (čo vychádza aj po 1...K:d7, resp. 1...Kc7), 1...S:d7 2.Sg3 mat. Zámena matu po 1...Kc7, zaujímavé "komplikácie" so zámenami funkcií ťahov a v riešení dokonca dva modelové maty... (ff)


Vzad <<  >> Vpred