Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(19.5.2023)


Skladba č. 1198Frederic B. Feast

Birmingham Post 1919

Mat 2. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kb4 Df7 Sh4 Ja5 Jd7 Pe6 (6), č. Kd6 Sc8 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou obsahu je zdanlivá hra 1...Kc7 2.Df4 mat a zopár malých zvodností. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1197 (Macleod): 1.Jf8 hrozí 2.Jg6 mat, 1...Jf4 2.Vg4 mat (Vh3?), 1...Je5 2.Vh3 mat (Vg4?), 1...S:g3+ 2.D:g3 mat. Témou je odväzovanie bielej veže dvoma obranami jazdca, pričom sa využívajú tzv. antiduálové motívy, keď čierny jazdec popri svojom obrannom motíve (znemožňujúcom hrozbu) zároveň striedavo zabráni duálom (ktoré sú zdôraznené ťahmi v zátvorkách s otáznikmi). (ff)


Vzad <<  >> Vpred