Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(12.5.2023)


Skladba č. 1197Norman Macleod

Pochvalná zmienka

Deutsche Schachzeitung 1983

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Kh2 Dg1 Vg3 Jf6 Jh7 (5), č. Kh4 Sb8 Jd3 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1196 (Vincenzi): 1.Jc4 hrozí 2.Dd6 mat (čo vychádza aj po 1...Kd5), 1...K:d3 2.Dd2 mat, 1...e:d3 2.De5 mat. Dobrá "začiatočnícka" miniatúrna dvojťažka s úvodníkom, ktorý síce jedno únikové pole (e3) čiernemu kráľovi berie, ale druhé (d3) kompenzačne dáva. Zaujímavá by bola verzia s lepším úvodníkom 1.Dh2! v pozícii b. Kb4 Dc2 Jc4 Pd3, č. Kd4 Pe4, keďže ten únikové pole (d3) iba dáva. (ff)


Vzad <<  >> Vpred