Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(19. 5. 1994)


Problém č. 2429

Nikolaj Smirnov, Rusko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (5+2=7)


Problém č. 2430

Peter August d'Orville, Nemecko

Le Palamède 1837

Mat 5. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: 2429: bKb4 Da5 Sh7 Je6 Jg5 (5), čKf6 Jg6 (2) – dvojťažka, 2430: bKf4 Sc4 Jc8 Jf6 Pg3 (5), čKh8 Ph7 (2) – päťťažka.

V pôvodnej miniatúrnej dvojťažke č. 2429 si okrem riešenia všimnite aj zdanlivé hry 1...Ke7, Je7. Päťťažka č. 2430 je spomienkou na 190. výročie narodenia Petra Augusta d'Orvillea (15. 5. 1804 – 11. 11. 1864) – významný nemecky šachový skladateľ a jeden z hlavných predstaviteľov starej školy. Obsahuje síce iba jednu variantu, no nepotrebuje žiadny komentár.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2413 (Petite) z 24. 3. 1994. Zvodnosť 1.d3? (A) hr. 2.Jd5 (B) mat, 1...Vd6, Vc5, Kc3 2.De1 (C), Sa5 (D), De1 (C) mat, viazne na 1...V:b6! (a). Zvodnosť 1.d4? (B) hr. 2.Sa5 (E) mat, 1...V:b6, Jc4, Kc3 2.De1 (C), Jd5 (D), De1 mat, viazne na 1...V:e6! (b). Rieši 1.De1 (C) hr. 2.Db1 mat, 1...V:b6 (a), V:e6 (B), J~, Jc4, Vc3, V:c2 2.d4 (B), d3 (A), Sa5 (E), Jd5 (D), d:c3, J:c2 mat. Duál po 1...Jd7 2.Sa5 mat a 2.J:c6 mat nepokladáme za škodlivý a preto ho ani nebodujeme. Strhávali sme však 1 bod tým nepozorným riešiteľom, ktorí uvádzali neexistujúce vedľajšie riešenie. 1.J:c6+? S:c6+!! Zámena matov i zámena funkcií nielen bielych ťahov, ale aj dvoch čiernych ťahov 1...Vd6 a 1...V:e6, ktoré sú raz klasické a raz účinné obrany, čím celkom zapadajú do systému (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

* Vyšlo 19. číslo časopisu PAT A MAT, ktorý vydáva Sekcia kompozičného šachu Slovenského šachového zväzu. Okrem výsledkov troch skladateľských súťaží možno v ňom nájsť na 40 stranách aj ďalší zaujímavý materiál z oblasti kompozičného šachu. Noví záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese Bedrich Formánek, Zimná 2, 821 02 Bratislava.


Vzad << >> Vpred