Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(11.9.1992)


Problém č. 2572Š. Sovík

II. cena

Gorkovskaja Pravda 1989

Mat 2. ťahom


Problém č. 2573

Z. Labai a S. Vokál

III. c. Mem. Siers C 30.6.1991

Mat 6. ťahomSlovenské úspechy

Zaujímavou modernou dvojťažkou získal Štefan Sovík z Modry druhú cenu v turnaji časopisu, ktorý sa dnes už zrejme volá ináč: zvodnosť 1.Jf3? je spojená s hrozbou 2.D:b7 mat a vedie k dvom tematickým matom po 1...Se5+ a 1...e5 – ako so zvodnosťou súvisí riešenie? Šesťťažka západno-východnej dvojice je z celkom iného cesta a riešiteľsky značne náročnejšia, preto prezradíme jeden variant: 1.Jb4 (hrozí 2.S:g6+ f5 3.S:f5 mat), 1...Je7 2.Je2+ Kf5 3.Se6+ d:e6 4.Jd4+ Ke4 5.Jc6+ Kf5 6.J:e7 mat. Ako bude prebiehať druhý tematický variant po 1...Dh5? – Riešenie dvojťažky a dokončenie riešenia šesťťažky pošlite na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu. (V č. 2572/2573 biely začne a dá mat druhým/najneskôr šiestym ťahom).

* Publikácie za riešenia problémov č. 2559 a 2650 vyhrávajú: Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 04 Spišská Nová Ves, Ján Kováč, Dvorníky 40, 962 68 Hontianske Tesáre a Jozef Vaňko, Fraňa Kráľa 18, 811 05 Bratislava.

Riešenie problému č. 2565 (Lačný): 1. zvodnosť 1.Kc3? hrozí 2.Jc7+ V:c7 3.Db3 mat, 1...S:d4+ 2.D:d4+ V:d4 3.V:f5 mat, 1...V:d4 2.V:f5+ Se5 3.D:d4 mat, 1...c5!, 2. zvodnosť 1.Kd3? hrozí 2.Jc7+, 1...S:d4 2.Sf3+ Ve4 3.D:d4 mat, 1...V:d4+ 2.D:d4+ S:d4 3.Sf3 mat, 1...c5!, riešenie 1.Vd2 hrozí 2.D:c6+ K:c6 3.d5 mat, 1...S:d4 2.V:f5+ Ke4 3.D:d4 mat (2...Kc4 3.Se2 mat), 1...V:d4 2.Sf3+ Ke5 3.D:d4 mat (2...Kc4 3.D:c6 mat). Táto vynikajúca trojťažka so špeciálnou cyklickou zámenou 2 variantov v 3 fázach získa s najväčšou pravdepodobnosťou prvú cenu v našom dvojročnom skladateľskom turnaji. Pozri nekorektnosť.

Riešenie problému č. 2566 (Mlynka): I. 1.Kb4 S:a3+ 2.Ka4 Va7 mat, II. 1.Ja7 V:a7 2.K:b6 S:e3 mat, III. 1.Kd4 S:e3+ 2.Ke4 Ve7 mat, IV. 1.Jd4 Ve7 2.Kd6 S:a3 mat. V pomocnom mate je spracovaná čitateľom našej rubriky už dávno známa "rotácia" prvých a druhých ťahov bieleho so zaujímavými doplňujúcimi motívmi.


Stretnutie v Bonne

Rekordných okolo 200 účastníkov zaznamenali organizátori na veľkom "kongrese" kompozičného šachu v bývalom hlavnom meste SRN. Zasadanie Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach predovšetkým potvrdilo výsledky 4. svetovej súťaže a predseda komisie K. Wenda slávnostne odovzdal česko-slovenskému delegátovi B. Formánkovi plaketu za celkové druhé miesto a diplomy v jednotlivých oddeleniach (tri za prvé miesta!). O tomto skvelom úspechu česko-slovenských a najmä slovenských skladateľov sme už v našej rubrike podrobne písali.

Druhý úspech pred očami (a zásluhou) delegátov 24 štátov zaznamenala Bratislava, ktorej (v konkurencii s Parížom, Ulánbátarom a izraelskou Herzliou) pridelili usporiadanie budúcoročného zasadania, vrátane majstrovstiev sveta v riešení šachových problémov a ďalších akcií. Zasadanie sa uskutoční v hoteli Bratislava v dňoch 28.8.-4.9.1993.

Tohoročné majstrovstvá sveta v riešení nezastihli našich riešiteľov v dobrej forme: v súťaži družstiev skončili na 11. mieste (1. Rusko, 2. Fínsko, 3. Francúzsko) a v jednotlivcoch 25. Širáň, 34. Packa, 43. Kolčák (individuálne navyše 31. Gvozdják). Pravda, chýbali L. Salai jr. a Moravčík; okrem toho treba dodať, že v otvorenej riešiteľskej súťaži dosiahol L. Packa výborné 10 miesto (napr. aj pred Rumiancevom, Pfannkuchem a pod.) (-kh)


Vzad <<  >> Vpred