Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.9.1992)


Problém č. 2574 – originál

Tomáš Petrík, Modra

Autorova prvá skladba

Mat 3. ťahom

 


Problém č. 2575 – originál

Juraj Lörinc

Dubnica nad Váhom

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaPrekvapujúca prvotina

Trojťažka je prvým opusom 11-ročného (!) šachistu z Modry, (nar. 31.10.1980), žiaka Základnej školy Ľudovíta Štúra, ktorý má v praktickom šachu II. výkonnostnú triedu... Veľmi rýchle pokroky robí bratislavský vysokoškolák: jeho pomocný mat je po každej stránke perfektný. – Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme publikáciami z kompozičného šachu. (V č. 2574 začne biely a dá mat najneskôr tretím ťahom; v č. 2575 začína čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Publikácie za riešenia problémov č. 2561 a 2562 vyhrávajú: Marian Balogh, Partizánska 32, 940 78 Nové Zámky, Tibor Diablik, Kamence 1176/5, 024 04 Kysucké Nové Mesto, Radoslav Meliš, Platanová 13, 010 01 Žilina a Dušan Zeman, Ul. na letisko 1133/18, 058 01 Poprad 4; prémiu za vedľajšie riešenie č. 2562 získa Peter Adamko, Žarec 27/50, 022 01 Čadca. – Ako sa ukázalo, tento pomocný mat mal ďaleko do svetového rekordu. Okolo dvadsiatky riešiteľov našlo riešenia kratšie ako 30 ťahov a z nich asi piati sa dostali na najkratších 26 ťahov (napr. 1.Sg1 K:g1 2.Ke5 Kh1 3.Kf6 4.Ke7 5.Kd8 6.Kc8 7.Kb8 8.Ka7 9.Ka6 10.Ka5 11.Ka4 12.Ka3 13.Kb3 14.K:c3 15.Kd2 16.Ke1 Kh1 17.K:f1 c3 18.K:e2 Kg1 19.Kd2 Kf1 20.e2 Kg1 21.e1J Kf1 22.Jd3 Kg1 23.Ke5 Kf1 24.Jd7 c:d7 25.Ke3 d8D 26.Ke4 Dd4 mat). Veľmi príjemne nás prekvapil takýto záujem o náročné pomocné maty, svedčiaci o schopnostiach a trpezlivosti našich riešiteľov.

Riešenie problému č. 2567 (Lačný): zdanlivé hry 1...Dc6 2.Df4 g:f4 mat, 1...D:c4 2.D:e6 D:e6 mat, 1...Jd5 2.D:e4 Je3 mat, riešenie 1.V:d7 hrozí 2.V:g4 V:f6 mat, 1...Dc6 2.D:e4 D:e4 mat, 1...D:c4 2.Df4 g:f4 mat, 1...Jd5 2.D:e6 Je3 mat (1...Jc5 2.Df4 g:f4 mat). Cyklická zámena druhých ťahov bieleho, čiže Lačného téma v Lačného skladbe. Tento vynikajúci reflexný mat poslúžil ako inšpirácia k ešte lepšiemu dielu J. Valušku, ktoré vyhralo súťaž reflexných matov vo 4. svetovej súťaži...

Riešenie problému č. 2568 (Kekely): 1...Dd8+ (1...Dh5+ 2.Ka4 D:g4+ 3.Db4+ D:b4+ 4.K:b4 biely vyhrá, 2...D:h4 3.Dg2 podľa hlavného variantu) 2.Kc4! D:h4 (2...Dd4+ 3.Db4+ D:b4+ 4.K:b4 b.v., 2...De8 3.Db5 Da8+ 4.Da5+ D:a5+ 5.K:a5 b.v., 2...Dd1+ 3.Db3+ Dd7+ 4.Ka3 Da7+ 5.Kb2 Dg7+ 6.Dc3+ D:c4+ 7.K:c3 b.v.) 3.Dg2! tempo 3...Kd1 (3...Dh7 4.Df2+ Kd1 5.Je3+ Kc1 6.De1+ Kb2 7.Jc4+ Kc2 8.Dd2+ Kb1 9.Db2 mat) 4.Kb3! De7 (4...De1 5.Dc2 mat, 4...Dd8/Dh5/Dh8 5.Dc2+ Ke1 6.Df2+ Kd1 7.Je3+ Kc1 8.Dc2 mat, 4...Dg5 5.Jf2+ a 6.D:g5 b.v., 4...Dh7 5.Df1+ Kd2 6.Df2+ Kd3 7.Dc2+ a 8.D:h7 b.v., 4...Ke1 5.Je5 a 6.Jf3 b.v.) 5.Jf2+! (5.Dc2+? Ke1 6.Df2+ Kd1 7.Je3+ D:e3! 8.D:e3 pat) 5...Kd2/Ke2 (5.Ke1/Kc1 6.Jd3+ Kd1 7.Dc2 mat) 6.Je4+ Ke3 (6...Kd3 7.Dd2+ K:e4 8.De2+ a 9.D:e7 b.v.) 7.Df2+ Kd3 8.Dd2+ a vyhrá. Vďaka výhodnému rozmiestneniu svojich figúr biely dokázal zvíťaziť s ináč remízovým materiálom.


ČSFR – Izrael

V stredu 26.8. t. r. odovzdali kapitáni družstiev usporiadateľovi medzištátneho zápasu A. Koldijkovi súťažiace skladby. Naše družstvo reprezentujú v dvojťažkách J. Havran, E. Klemanič, Z. Labai (po 2 skladby), Ľ. Lačný, L. Packa, A. Pituk, F. Sabol, L. Salai jr., J. Valuška (po 1), v pomocných matoch Ľ. Lačný, C. Opalek, F. Sabol (po 2), E. Klemanič, L. Packa (po 1,5), J. Křivohlávek, K. Mlynka (po 1), A. Fica, Z. Labai (po 0,5). Rozhodcovia Henk le Grand (Holandsko, dvojťažky) a Živko Janevski (Macedónia, pomocné maty) sľúbili vypracovať výsledok do 2-3 týždňov... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred