Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.8.2014)


Skladba č. 4009 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 3. ťahom (8–9)Kirsan Iľumžinov pokračuje vo vedení FIDE

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc2 De6 Ve3 Sa6 Ja7 Pd2 g3 g4 (8), č. Kd4 Jb8 Pb5 c6 c7 d6 e5 f5 h7 (9), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4005 (Labai): a) 1.Jf5 Sf6 2.Jc5 d:e5 mat, b) 1.d:e4 S:e7 2.Kf5 S:d7 mat, c) 1.Jc5 Sc6 2.Jf5 e:d5 mat, d) 1.Sg7 S:d7+ 2.Kf6 S:e7 mat. Náročný pomocný mat, ktorého hlavnou ideou je recipročná zámena prvých a druhých ťahov čierneho Jf5-Jc5, ale aj bieleho S:e7-S:d7. – Vypísanú odmenu vyhráva František Šimko, SNP 295, 055 62 Prakovce.

● Na 85. kongrese medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) v Nórsku sa uskutočnili 11. augusta t.r. voľby jej prezidenta. Zvíťazil 52-ročný Kirsan Iľumžinov (bývalý prezident Kalmyckej republiky ako súčasti Ruskej federácie), ktorý najvyššiu funkciu vo FIDE vykonáva nepretržite od roku 1995. Jeho jediným protikandidátom bol 51-ročný Garri Kasparov (bývalý majster sveta, taktiež z Ruska). Delegáti zúčastnených štátov (z ktorých každý mal jeden hlas) v tajnom hlasovaní zvolili Iľumžinova pomerom 110:61. Kasparov teda utrpel ešte väčšiu porážku, ako pred štyrmi rokmi Karpov. Za éry Iľumžinova sa šachové hnutie vo svete nesporne rozrástlo, zvýšilo sa finančné zabezpečenie oficiálnych turnajov, veľká pozornosť bola venovaná kategóriám mladých šachistov a podobne. (kh)


Vzad << >> Vpred