Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.12.2014)


Skladba č. 4023 – originál

Miroslav Svítek, Mělník (ČR)

Mat 2. ťahom (14–7)Stará Ľubovňa zdolala Slovan aj Košice

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf2 Da5 Ve3 Ve4 Sd7 Se5 Jd5 Jf1 Pc6 d3 e6 e7 f6 g3 (14), č. Kf5 Da7 Sh4 Pa3 f7 g5 g6 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematické zvodnosti sú 1.Jc7? a 1.Sc7?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4019 (Salai a Klemanič): I. 1.Vfg5 Jc5+ (Jd2+?) 2.Kf5 e4 mat, II. 1.Sg5 Jd2+ (Jc5+?) 2.Kf4 e3 mat, III. 1.Jf3 Jbd4 (J:c1?) 2.Jd3 e:f3 mat, IV. 1.Jd3 Jc1 (Jb:d4?) 2.Jf3 e:d3 mat. Dve dvojice analogických riešení, zjednotené nakoniec štyrmi matmi tým istým pešiakom. – Vypísanú odmenu vyhráva Milan Nemček, Švermova 5, 038 61 Vrútky.

● Predbežný výsledok skladateľskej súťaže trojťažiek a mnohoťažiek Pravda 2010-2011: I. cena L. Salai jr. (Martin) a Z. Labai (Veľký Kýr) 3825, II. c. J. Valuška (Zvolen) 3788, III. c. J. Valuška 3840, 1. čestné uznanie S. Vokál (Košice) 3803, 2. č. u. J. Kovalič (Spišská Nová Ves) 3798, 3. č. u. M. Šemrinec (Krompachy) 3853, zvláštne č. u. S. Vokál 3864, 1. pochvalná zmienka Z. Labai 3895, 2. p. z. T. Djablik (Kysucké Nové Mesto) 3762, 3. p. z. K. Mlynka (Bratislava) 3804, 4. p. z. O. Mihalčo (Košice) 3819. Rozhodcom bol J. Lörinc (Bratislava).

● V slovenskej šachovej extralige po štyroch kolách vedie Stará Ľubovňa pred Dunajskou Stredou. Ďalšie kolá sa hrajú 17. a 18. januára 2015. (kh)


Vzad << >> Vpred