Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.1.2015)


Skladba č. 4028T. R. Dawson

Fairy Chess Review 1946

Mat 12. ťahom (8–5)Päťdesiat rokov šachovej rubriky!

Zajtra uplynie presne 50 rokov, čo bola v Pravde založená táto rubrika. Vtedy sme napísali, že jej cieľom bude spríjemňovať chvíle oddychu čitateľom, ktorí aspoň trochu vedia hrať šach. Domnievame sa, a potvrdili to desaťtisíce listov a emailov, ktoré sme za polstoročie dostali, že uvedený cieľ sa dlhodobo plní. Hoci sa v súčasnosti mnoho aktivít presúva z tlačených médií do internetu, takmer 1500-ročná kráľovná hier funguje všade, lebo sa v značnej miere pestuje v tichosti domovov, či už pri šachovnici alebo počítači. A riešením skladieb si šachisti môžu preveriť svoje schopnosti, získať pocity víťazstva a zároveň pôžitok z objavenej kombinácie. Tieto slová sme tiež napísali 9.1.1965, a iste platia aj pre dnešnú populárnu dvanásťťažku...

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf3 Pb4 c2 c5 d3 e3 f5 g4 (8), č. Kd5 Pc3 c6 f6 g5 (5), biely začne a dá mat najneskôr dvanástym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4023 (Svítek): Zvodnosti 1.Jc7? hrozí 2.e:f7 mat, 1...Dd4 2.S:d4 mat, 1...D:c7 2.Vf3 mat (vedľajšie varianty neuvádzame), 1...g4!, 1.Sc7? hrozí 2.e:f7 mat, 1...g4 2.Ve5 mat, 1...D:c7!, riešenie 1.Sd4 hrozí 2.Vf3 mat, 1...D:d4 2.e:f7 mat, 1...D:c7 2.J:c7 mat, 1...g4 2.Ve5 mat. Zámeny matov a funkcií ťahov včítane hrozbových a úvodníkových paradoxov najmä medzi 1. a 3. fázou. – Vypísanú odmenu vyhráva Dominika Dudášová, Koperníkova 119, 920 01 Hlohovec. (kh)


Vzad << >> Vpred