Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(25. 3. 1961)


Problém č. 83 – originál

Ivan Šindler, Kyjov

Mat 7. ťahom (4+6)Kontrolná notácia: b. Kc2, Vg7, Jf5, Ph6 (4), č. Kh8, Sd8, Pb4, d4, e7, g5 (6), biely začne a dá mat najneskôr 7. ťahom. Na zakončenie našej štvrťročnej riešiteľskej súťaže dostávajú jej účastníci zdanlivo ťažkú úlohu. Netreba sa však ľakať toho veľkého čísla. Keď sa na pozíciu lepšie pozriete, zistite, že ide v podstate o zlikvidovanie pešiakov b4 a d4. Ako si s nimi biely poradí? Za riešenie tejto úlohy, poslané do 13 dní na adresu redakcie, možno získať 4 body.

Riešenie problému č. 76 (Kováčik) zo 4. februára: 1.Dc7 hrozí 2.Df4+ K:d5 3.Sc4 mat, 1...S:d5 2.Jg3+ Kd4 3.Dg7 mat, 1...Jg6 2.Jf6+ K:f5 3.S:g4 mat, 1...K:f5 2.Sd3+ Ke6 3.Jf4 mat, 1...K:d5 2.Dd6+, 1...Je6 2.Jf6+ atď. "Pozoruhodná a pekná je ladnosť kompozície". (A. Kniebügl). "Pekná, ale ťažká úloha". (M. Urbanec). "Mimoriadne krásna úloha, takých čím viacej". (J. Slivka). "Tri blokovania ustupujúcemu č. K v zdarilej konštrukcii". (L. Salai). Obávame sa trochu o pôvodnosť tejto úlohy.

Riešenie problému č. 77 (Gömöri) z 11. februára: 1.Da1 hrozí 2.De5 mat, 1...Vd4 (e4), d4, Jd4, f6, e:d6 2.S:f5, Da2, Ve5, Sg8, Df6 mat. "Vtipná, ale troška ľahká". (J. Slivka).


Odkazy redakcie

F. Jabcon, Zvolen: Pešiak, ktorý sa dostane na posledný rad, musí sa premeniť na hociktorú figúru vlastnej farby (okrem kráľa). Na šachovnici teda môže byť naraz aj niekoľko dám, alebo iných rovnakých figúr tej istej farby.

K. Kozák, Ndabula: Autor, ktorý posiela problém na uverejnenie, má súčasne uviesť aj jeho presné riešenie. Dvojťažka alebo trojťažka sa až na výnimky nesmie začínať šachom a má mať niekoľko variantov.


Vzad <<  >> Vpred