Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 1. 4. 1961)


Problém č. 84 – originál

Ivan Garaj, Bratislava

Autorova prvá skladba

Mat 2. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: b. Kd7, De2, Sf1, Je6, Pf4 (5), č. Kd5, Va3, Vb3, Sa1, Jf5, Pa6, b5, e7, f6 (9). Prvý problém do novej riešiteľskej súťaže. Začne biely (na diagrame je dolu) a nech čierny odpovedá akokoľvek, nedokáže zabrániť matu nasledujúcim ťahom. V riešení udajte prvý ťah, hrozbu a potom rôzne maty po rôznych obranách čierneho proti hrozbe.


Nová riešiteľská súťaž

Dnes otvárame novú súťaž v riešení šachových problémov, ktoré budú uverejnené v Smene v apríli až júni 1961.

Riešenie problémov treba posielať vždy najneskôr 13 dní po uverejnení na adresu redakcie Smeny, Bratislava, Dostojevského rad 21 s označením ŠACH pri adrese.

Desať riešiteľov s najväčším počtom bodov a piati ďalší, vyžrebovaní spomedzi tých, ktorí správne rozriešili aspoň 3 problémy, vyhrajú hodnotné knihy, prípadne iné ceny. (O bodovaní sme písali v rubrike z 18. februára 1961).

Na súťaži sa môžu zúčastniť jednotlivci aj kolektívy. Mená všetkých riešiteľov uverejníme.

Riešenie problému č. 78 (Kaďourek) z 25. februára: Intencia 1.Jf4 hrozí 2.Vc8+ Ke7 3.J:d5 mat, 1...Kd8 2.e7+ Ke8 3.Sg6 mat, 2...K:c7 3.J:d5 mat, 1...Kf8 2.Vc8+ Kg7 3.Jh5 mat, ale aj vedľajšie riešenie 1.b6 hrozí 2.b7, 1...Kd8 2.e7+ atď. Za každé riešenie 3 body, teda maximálne 6 bodov. Oprava.

Riešenie problému č. 79 (Badzik) z 18. februára: 1.Sb7 hrozí 2.Ve4 mat, 1...V:g5 2.Jd3 mat, 1...Je6 2.Jg4 mat, 1...Ve3 2.S:f4 mat, 1...e6 2.Dd4 mat. Pekná poloväzba s dvoma doplňujúcimi variantmi. 1.Ve4+ Kd5 2.V:f5+ viazne na 2...e5!, čo si mnohí nevšimli.


Vzad <<  >> Vpred