Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

( 8. 4. 1961)


Problém č. 85 – originál

Talip Ch. Amirov

Nachodka, SSSR

Mat 2. ťahom (11+6)Kontrolná notácia: b. Kb6, Dg3, Ve8, Vh5, Sh7, Jc8, Pc3, d3, d4, e2, f3 (11), č. Kd5, Ve5, Je6, Jf7, Pe3, f5 (6). Druhý problém do štvrťročnej riešiteľskej súťaže vypísanej 1. apríla. Začne biely a po akejkoľvek odpovedi čierneho dá nasledujúcim ťahom mat. Všimnite si, že tento problém nemá hrozbu: po úvodníku sa dostáva čierny do nevýhody z ťahu. Ide teda o tzv. tempovku. Jej riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 80 (Brabec) zo 4. marca: prvá zvodnosť 1.Dh6? Jb6! (s matmi po 1...Jdc5, Je~), druhá zvodnosť 1.De3? Je5! (s matmi po 1...Jdc5, f5), riešenie 1.Dc8 tempo 1...Je~ 2.Jc5 mat, 1...f5 2.Ve5 mat. Zaujímavá "kolotočová" dvojnásobná zámena. Medzi riešiteľmi však nenašla veľký ohlas, snáď pre tlačovú chybu v komentári pri jej uverejnení (zámena slov "biely" a "čierny").

Riešenie problému č. 81 (Åkerblom) z 11. marca: 1.c4 Ke4 (hrozí) 2.Jh4+ Ke5 (d4) 3.J:f3 mat, 1...V:g6 2.D:g6+ Ke5 3.Dg7 mat, 1...Sd1 2.J:e7+ Ke5 3.Jc6 mat, 1...Vb6+ 2.c:b6 Kg4 3.Jf4 mat. "Táto úloha mi bola v riešení pochúťkou" (L. Salai). "Skutočne majstrovská trojťažka" (T. Kollár). "Veľmi vtipná a nápaditá úloha" (L. Bédi). "Túto úlohu považujem za najlepšiu a najzaujímavejšiu tejto štvrťročnej súťaže" (V. Šiška). "Krásna trojťažka" (K. Olejník).


Staronoví preborníci

V nedávno skončených preboroch ČSSR v skladaní šachových problémov na r. 1957–59 zvíťazili: v oddelení dvojťažiek Ľ. Lačný (Banská Štiavnica), v oddeleniach trojťažiek a mnohoťažiek V. Pachman (Praha) a v oddelení štúdií dr. A. Mandler (Praha). V rozprávkovom šachu sa zatiaľ prebor nekonal, hoci najmä v samomatoch máme skladateľov svetového mena.


Vzad <<  >> Vpred