Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(11. 3. 1961)


Problém č. 81 – originál

Axel Åkerblom

Avesta, Švédsko

Mat 3. ťahom (8+6)Kontrolná notácia: b. Kb4, Dg7, Sh7, Jg6, Pc2, c5, d5, g3 (8), č. Kf5, Vf6, Sa4, Pe3, e7, f3 (6), biely začne a dá čiernemu najneskôr 3. ťahom mat. Úlohu s čistými matmi a pritom veľmi zaujímavú poslal pre Smenu jeden z najlepších súčasných svetových skladateľov trojťažiek. Riešenie pošlite do 13 dní.

Riešenie problému č. 74 (Karkuš) z 21. januára: Keby začínal čierny, na každý jeho ťah je pripravený mat: 1...c:b6 2.Sb4 mat, 1...c6 2.J8b7 mat, 1...c:d6 2.Vc1 mat. Rieši 1.Vd3 a nový mat (Vc3) nasleduje po 1...c:d6. "Pekná úloha, v každom variante blokovanie poľa vlastným kameňom" (Ľ. Lokner). "Táto dvojťažka ako novorodeniatko je dosť vtipná, páčila sa mi" (J. Slivka).

Riešenie opravy problému č. 45 (Amirov) z 28. januára: Okrem zamýšľaného 1.De5 vychádzajú dve vedľajšie riešenia: 1.Df4+ a 1.Sd5+ (maximálne 6 bodov).

Riešenie opravy problému č. 46 (Hronec) z 28. januára: 1.b:c5 tempo 1...Jb~ 2.Jc7 mat (pred úvodníkom 2.Jc3 mat), 1...Jd~ 2.Jf6 mat (pred úvodníkom 2.Jb6 mat), 1...J:c5 2.Jb6 mat, 1...c3 2.Da2 mat, 1...g3 2.D:f3 mat. Obsah tejto úlohy sa točí okolo polí e5, d6 a nie okolo väzieb.


Úspech novej súťaže

Riešiteľské súťaže Smeny si získavajú stále väčšiu popularitu. Na poslednej súťaži, ktorá beží od začiatku roka, sa zúčastňuje už vyše 140 riešiteľov. Uvádzame poradie riešiteľov na prvých miestach podľa stavu po uplynutí lehoty na riešenie problému č. 77: 21 bodov (plný počet): Garaj, Salai, Urbanec, 19 b.: Hýroš, Krúteľ, Makovník, 17 b.: Borecki, Brabec, I. Hupka, Kniebügl, Šiška, Žatko; mnoho ďalších riešiteľov má 15, resp. 13 bodov. Počet riešiteľov s najmenej 17 bodmi mohol byť ešte väčší, keby boli riešili aj opravy úloh č. 45 a 46. Mnohí akoby si tieto úlohy neboli všimli. Okrem toho viacerí, ináč výborní riešitelia, vôbec nehľadajú vedľajšie riešenia, hoci je známe, že práve ony rozhodujú často o prvých miestach v súťaži.


Vzad <<  >> Vpred