Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.6.2006)


Skladba č. 3584 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 5. ťahom (4–3)2-fázová 5-ťažka

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka4 Vb3 Jd2 Pc2 (4), č. Ka2 Pb4 c5 (3), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Prvou fázou je zvodnosť 1.Kb5? c4? 2.K:c4 Ka1 3.K:b4 Ka2 4.Kc3 Ka1 5.Va3 mat, s vyvrátením 1...Ka1! Druhú fázu – riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3580 (Juříček – mat druhým ťahom): Zvodnosť 1.D:g5? hrozí 2.Df5, Dg6 mat, 1...Vf4, S:g5 2.D:e5, J:g5 mat (1...Vg4, e:d6 2.D:g4, Df6 mat), 1...d4!, riešenie 1.Df3 hrozí 2.Df5 mat, 1...Vf4, Sf4 2.J:g5, Dg4 mat (1...e:d6, J:d6, d4 2.Df6, Jd8, Db3 mat). Stará Grimshawova téma, osviežená menšou zvodnosťou so zámenou variantov. – Vypísanú odmenu vyhráva Ján Ješko, 920 61 Dolné Trhovište 184.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 9. júna) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred