Vzad << >> Vpred

ŠACH

(15.6.2006)


Skladba č. 3585 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom (4–7)

4 riešeniaUsilovný kráľ

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf6 Se7 Sg6 Ja6 (4), č. Kc6 Dh3 Se4 Pa4 c3 d3 g3 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú štyri prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Kb7 Sd6 2.Ka8 S:e4 mat. Ďalšie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch riešení odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3581 (Labai – mat druhým ťahom): Zvodnosti 1.Vf6? hrozí 2.S:g2 mat, 1...e:f4!, 1.Vg4? tempo 1...e:f4 2.S:g2 mat, 1...Kf5!, 1.Vg5? tempo 1...e:f4 2.Sh7 mat, 1...K:f4!, riešenie 1.Sh7 tempo 1...e:f4, Kf5, K:f4 2.Vg5, Vf6, Vg4 mat. Zaujímavá zámena funkcií troch ťahov veže a dvoch ťahov strelcov. – Vypísanú odmenu vyhráva Marta Martofová, Moravská 7/14, 052 01 Spišská Nová Ves.

* Na kongrese FIDE v Turíne bol zvolený za prezidenta FIDE opäť Kirsan Iľumžinov z Ruskej federácie. Túto funkciu vykonáva už vyše 10 rokov. (kh)


Vzad << >> Vpred