Vzad << >> Vpred

ŠACH

(1.6.2006)


Skladba č. 3583 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahom (9–8)Modelové maty

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Dc4 Vd7 Pc2 d2 f6 g3 g4 g5 (9), č. Ke5 Sc6 Jc8 Pb7 d3 d6 f3 g6 (8), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Modelové maty sa objavia v hrozbe a dvoch variantoch (po prezradenom 1.c:d3). Celé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3579 (Ložek – pomocný mat piatym ťahom, dve riešenia): 1.Jd5 e:d5 2.e2 d6 3.e1V d7 4.Vc1 d8D 5.Kd1 D:d3 mat, 1.Jf5 e:f5 2.Ke2 f6 3.Kf3 f7 4.Kg4 f8D 5.Kh5 Df5 mat. Oba maty sú modelové (lebo každé pole okolo matovaného kráľa je mu neprístupné z jediného dôvodu) a echové (navzájom prakticky rovnaké, ibaže posunuté alebo otočené). – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava. (kh)


Vzad << >> Vpred