Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.5.2006)


Skladba č. 3579 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 5. ťahom (3–6)

2 riešeniaVzdialené echo

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka8 Jg2 Pe4 (3), č. Kd2 Je7 Pd3 e3 e5 h6 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr piatym ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese) alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3575 (Šemrinec): 1.Kc8 hrozí 2.Kd8 a 2.Je4+, 1...Sd7+ 2.J:d7 Ke6 3.Sh7 Kd6 4.Se4 Ke6 5.d5+ Kd6 6.Jf5 mat (po 1...Sc6, Sb5, Sa4 vychádzajú maty skôr). Zvodnosť 1.Je4+? vedie k šesťťahovému matu po 1...Kd7 2.d5, ale nie po 1...Ke6!, podobne 1.Kb7? Sc6+? 2.J:c6, ale 1...Sd7!. Tri fázy s pestrými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva MUDr. František Pajtás, Hlavná 12, 076 43 Čierna nad Tisou. (kh)


Vzad << >> Vpred