Vzad << >> Vpred

ŠACH

(25.5.2006)


Skladba č. 3582 – originál

Jozef Havran, Šaľa

Mat 2. ťahom (11–9)Blokovania polí

Kontrolná notácia diagramu: b. Kc1 Df5 Vd2 Sd3 Sd6 Jb8 Jf3 Pc2 e2 e5 g6 (11), č. Kd5 Dh6 Vd8 Sa7 Jb6 Jg5 Pa5 d4 h4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3578 (Mlynka – pomocný mat tretím ťahom, začne biely): a) (diagram) 1...g:h8D 2.Dh7 Jd6 3.Kh6 Jf7 mat, b) (b. Jf8) 1...g8V 2.Dg7 V:g7 3.Kh6 V:g6 mat, c) (b. Jg8) 1...g:h8J 2.h4 Jf7+ 3.Kh5 Jf6 mat. Premeny pešiaka na tri figúry a modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 221/29, 920 41 Leopoldov.

* Práve vyšla dlho očakávaná kompletná zbierka 584 skladieb Alexandra Pituka (1904-2002). Záujemcovia sa môžu ohlásiť na adresu hlavného autora: Zoltán Labai, Apátska 49, 941 07 Veľký Kýr. (kh)


Vzad << >> Vpred