Vzad << >> Vpred

ŠACH

(29.6.2006)


Skladba č. 3587 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 4.-5.-6. ťahom (4–1)

a) diagram b) Ja4 c) Ja64-5-6

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kg1 Vc7 Je8 Pc4 (4), č. Ka8 (1), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom; b) Je8 premiestniť na a4, mat piatym ťahom; c) Je8 na a6, mat šiestym ťahom. Riešenia, ktoré sa končia rozličnými modelovými matmi, pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch riešení odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3583 (Jankovič – mat štvrtým ťahom): 1.c:d3 hrozí (napr. po 1...f2) 2.d4+ Ke4 3.K:f2 S:d7 4.d3 mat, 1...b5 2.D:c6 Kd4 3.V:d6+! J:d6 4.D:d6 mat, 1...Sd5 2.Df4+ Ke6 3.D:d6+! J:d6 4.Ve7 mat. Tri zaujímavé modelové maty, z toho dva po obetiach veže, resp. dámy. Škoda, že napriek veľkému úsiliu sa autorovi nepodarilo "prirobiť" lepší úvodník. Oprava.– Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ladislav Krump, Lipová 8, 934 01 Levice. (kh)


Vzad << >> Vpred