Vzad << >> Vpred

ŠACH

Vedie Ivan Garaj

(1. 7. 1970)


Problém č. 76

Josef Šutara

Die Schwalbe 1968

Mat 2. ťahom (6+1=7)Kontrolná notácia: bKd1 Dc8 Vh6 Sf3 Jf2 Pd6 (6), čKd4 (1) – dvojťažka.

Spracovať recipročnú zámenu dvoch matov je dnes už pomerne stará a obohratá téma, no ukazuje sa, že ešte stále existujú nové možnosti, hlavne v miniatúrnych úlohách. Ako príklad môže poslúžiť dnešná úloha mladého a nadaného českého problémistu Josefa Šutaru, ktorý túto tému spracoval v čistom štýle, t. j. bez použitia dvojníkov. Je to ťažšie a zrejme aj originálnejšie. V jeho úlohe si treba najprv všimnúť zvodnosť 1.Kh3? a maty na ťahy čierneho kráľa a ich vzájomnú výmenu po správnom úvodníku. Riešenie zašlite do 15. augusta t. r. na adresu redakcie s poznámkou ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou knihou.

Riešenie problému č. 73 (Larsson). "Biely na ťahu" 1...Je~ 2.D:f5 mat, 1...Jf~ 2.Dh4 mat, no vyčkávacieho ťahu niet. Preto 1.Je5 tempo, 1...Je~ 2.Dg4 mat, 1...Jf~ 2.Dh4 mat. Zámena dvoch matov v pozícii "biely na ťahu". Sympatická miniatúrka.

Odmenu za správne riešenie dostanú: Bartolomej Borovský, Levoča a Ladislav Lörincz, Branč.


Vzad << >> Vpred