Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(28.4.2023)


Skladba č. 1195Leopold Szwedowski

2. čestné uznanie

Gama 1993

Mat 2. ťahom (4–3)

a) diagram b) Vb1 na d1Kontrolná notácia: a) b. Kc5 Dc1 Vb1 Pc2 (4), č. Kc3 Sa4 Pe4 (3), b) Vb1 premiestniť na d1; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1194 (Arefiev): 1.Df4 tempo 1...Sh6~(Sf8) 2.Df6 mat, 1...Sg7 2.Df5 mat, 1...S:g5 2.Df7 mat, 1...Kg7 2.Df6 mat, 1...Kh5 2.V:h6 mat. Veľmi dobré využitie daného materiálu, dokonca aj dve predĺžené obrany strelca (proti sekundárnej hrozbe 2.Df6, vzniknutej po jeho "ľubovoľnej" obrane). (ff)


Vzad <<  >> Vpred