Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(21.4.2023)


Skladba č. 1194Jurij V. Arefiev

The Problemist 1991

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: b. Ke6 Dg3 Vh8 Pg5 (4), č. Kg6 Sh6 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1193 (Caine): Zvodnosti 1.Jf4? hrozí 2.Dg2 mat, 1...V:g1 2.Dh5 mat, 1...e:f4!, 1.Dg4? tempo 1...g2 2.Jf3 mat, 1...Kg2 2.De2 mat, 1...V:g1!, 1.K:e5? tempo 1...g2 2.Df4 mat, 1...V:g1!, riešenie 1.Dh5! tempo 1...V:g1 2.Jf4 mat, 1...g2 2.D:e5 mat, 1...Kg2 2.De2 mat. Podarená osemkameňovka, obsahujúca trojfázovú zámenu matu po 1...g2, ako aj prehodenie úvodníka a matu po 1...V:g1 (Salazarovu tému), navyše s veľmi dobrým úvodníkom. (ff)


Vzad <<  >> Vpred