Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(14.4.2023)


Skladba č. 1193Walter E. Caine

The Problemist 1927

Mat 2. ťahom (4–4)Kontrolná notácia: biely Ke4 Df3 Jg1 Jh3 (4 kamene), čierny Kh2 Vh1 Pe5 g3 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Súčasťou tematického obsahu sú aj zvodnosti 1.Jf4? a 1.Dg4?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1192 (Adolphi): 1.Ja6 tempo 1...Ka8 2.Dc6 mat, 1...Kc8 2.Dd7 mat, 1...Kb6 2.Db5 mat. Úvodník dáva kráľovi voľné pole, ale dve berie, z matov je iba jeden (Dc6) modelový: celkovo sa z daného materiálu malo vyťažiť niečo hodnotnejšie. Pokúsi sa o to niekto? Mimochodom, radi by sme po dlhšom čase uverejnili skladbu od nášho čitateľa... (ff)


Vzad <<  >> Vpred