Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(6.4.2023)


Skladba č. 1192Heinrich L. Adolphi

Baltische Jugendschrift 1899

Mat 2. ťahom (4–2)Kontrolná notácia: b. Ke6 Da4 Jc7 Pc4 (4), č. Kb7 Pa7 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1191 (Chatillon): Zvodnosť 1.Jd5? hrozí 2.Dg8 mat, 1...Kg6 2.De8 mat, 1...Ke6!, riešenie 1.Sb2 hrozí 2.De8 mat, 1...Kg6 2.Dg8 mat (netematický variant 1...Ke6 2.Dd7 mat). Známa paradoxná recipročná zámena hrozby a matu po tej istej obrane, ktorej prototyp vytvorili r. 1950 holandskí bratia le Grandovci, má 50-ročného predchodcu! Kanadský autor si zrejme neuvedomil, čo sa mu podarilo, ale známa databáza šachových skladieb Winchloe ho "usvedčila"... (ff)


Vzad <<  >> Vpred