Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(24.3.1978)


Problém č. 973 – originál

Bohuslav Sivák, Zvolen

Mat 2. ťahom


Problém č. 974 – originál

Marián Krbúšik, Nitra

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 973: b. Kg1 Df3 Va4 Se8 Pc5 d6 e6 f4 g3 (9), č. Kf5 Sh3 Pc6 d4 d7 f6 g2 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. 974: b. Ka5 Dc1 Se1 Jg3 Pe2 (5), č. Kd4 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Vo dvojťažke si treba všimnúť dve zvodnosti strelcom, trojťažka obsahuje modelové maty. Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH. Troch správnych riešiteľov odmeníme publikáciami z kompozičného šachu.

Riešenie problému č. 964 (Polák) zo 17. februára: Zdanlivé hry 1...J:d4, Je3, S:d5 2.Ve5, Jf6, Jd6 mat, riešenie 1.Dd7 hrozí 2.Df5 mat a po tých istých obranách 2.V:d4, Jf2, Dh7 mat. Zámena troch matov na podklade zámeny voľného poľa.

Riešenie problému č. 965 (Kollárik) zo 17. februára. 1.Sc2 hrozí 2.Sd1+ Kg5 3.Ve5 mat, 1...Kg5 2.h4+Kf5 3.g4 mat, 2...Kh5 3.Sd1 mat, 1...g5 2.Vd4 g4 3.Vd5 mat. Pokusy 1.K:c3? a 1.Sd3? nevedú k cieľu pre Kg5! a g5!. Nenápadná logická kombinácia.

Ceny za riešenia č. 964 a 965 vyhrávajú: Radoslav Argaláš, ul. 28. októbra 1895/24, 911 01 Trenčín, Milan Mišovič, VÚ 1610/C, 438 01 Žatec a Václav Ševčík, Obvodová 1, 034 01 Ružomberok.

* Druhé majstrovstvá sveta dvojčlenných družstiev v riešení šachových problémov sa uskutočnia začiatkom septembra t. r. v anglickom Canterbury. Prvenstvo bude obhajovať družstvo Fínska.

* Na nedávnych majstrovstvách ČSSR vo veľkej dáme za účasti 10 najlepších hráčov zvíťazili spoločne Mališ (Praha) a Hošpes (Králíky) so 7 bodmi z 9 možných. Na ďalších miestach skončili dámisti z Prahy, Brna a jeden z Ostravy.


Vzad <<  >> Vpred