Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.4.1997)


Skladba č. 3003 – originál

Ladislav Salai sr., Martin

Mat 2. ťahomAntilevman

Klasickú dvojťažkovú tému tohto názvu, založenú na odcláňaní a zacláňaní bielych batérií, spracoval náš známy autor v troch variantoch: bude to rekord? Riešenie pošlite do 5. mája t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Df8 Vd7 Vh5 Sb1 Sh2 Jc4 Jf5 Pb2 c3 c6 d4 d5 g2 g6 (15), č. Ke4 Vb3 Sf6 Pd3 e3 e5 g7 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 2994 vyhrávajú: Zuzana Brtáňová, 962 04 Kriváň 433, Marián Mach, Cesta pod Hradovom 32, 040 01 Košice a Karol Mlynka, Wolkrova 3/17, 851 01 Bratislava.

Riešenie skladby č. 2998 (Križovenský): 1. riešenie 1.K:e2 hrozí 2.c3 mat, 1...V:c8, De3, J:f3 2.S:e5, f:e3, Vc4 mat, 2. riešenie 1.Jc5 hrozí 2.c3 mat, 1...V:c8, De3, J:f3 2.Je6, J:f5, J:f3 mat. Zámena troch matov, ale zároveň cyklická zámena obranných motívov pri rovnakej hrozbe: skladba ako stvorená pre účasť na 6. svetovej súťaži.

Riešenie skladby č. 2999 (Nemček): 1.Ka1-h8 Jd6 2.Kh8-a8 Jf5 3.Ka8-h1 Jg3 mat – lebo v tejto pozícii sa kráľ cíti ako veža. Zábavné, nie?


Adresy pre 6. WCCT

Skladby pre 6. svetovú súťaž treba posielať do 15.3.1998 na tieto adresy: dvojťažky a samomaty Karol Mlynka, Wolkrova 3/17, 851 01 Bratislava, trojťažky Zoltán Labai, Apátska 42, 941 07 Veľký Kýr, mnohoťažky Stanislav Vokál, Floriánska 6, 040 01 Košice, štúdie Michal Hlinka, Muškátová 38, 040 11 Košice, pomocné maty Oliver Ralík, Javorová 9, 949 01 Nitra-Chrenová 11 a exodvojťažky Juraj Lörinc, ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.


Osemroční šachisti

Majstrovstvá Slovenska šachistov do 8 rokov sa uskutočnili 14. marca t. r. v Zlatých Moravciach za účasti 32 našich šachových nádejí. V kategórii chlapcov zvíťazil L. Haspel (Bratislava) pred P. Brudňákom (Svidník) a L. Popovcom (Bardejov), medzi dievčatami D. Petrigáčová (Prešov) pred S. Novákovou (Modra) a A. Pitoňákovou (Kežmarok). Túto správu nám poslal organizátor majstrovstiev M. Šumný; riaditeľkou súťaže bola M. Šmálová a rozhodcom J. Novomeský, sponzorsky prispeli Dievčenská odborná škola v Zlatých Moravciach a súkromný podnikateľ Ján Demo.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 25. apríla t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred