Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.5.1997)


Skladba č. 3007 – originál

S. Hudák a M. Juhás

Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia


 

Skladba č. 3008 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom

6 riešeníPomocné maty

Ako je známe, v pomocných matoch začína čierny a pomáha bielemu dať mat druhým ťahom, pričom k cieľu často vedú viaceré prvé ťahy čierneho. Napríklad jedno z troch riešení dnešného prvého diagramu je 1.Kg7 Sf7 2.Kh8 Sc3 mat. Druhý pomocný mat má až šesť riešení, sú však zjednodušené opakovaním ťahov bieleho. Riešenia oboch skladieb pošlite do 26. mája t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3007 b. Kd7 Se1 Se8 (3), č. Kg8 Sh7 (2); 3008 b. Kd5 Se1 Jd6 Pa6 f4 g6 (6), č. Kd8 Ve7 Pa7 b5 c4 e3 f5 g7 (8); v oboch pomocný mat druhým ťahom, prvý má tri riešenia, druhý šesť.)

* Knihy za riešenie skladieb č. 2998 a 2999 vyhrávajú: Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 29/221, 920 41 Leopoldov, Bohuš Moravčík, Tr. Hradca Králové 2, 974 00 Banská Bystrica a Juraj Lörinc, ČSA 333/27, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Riešenie skladby č. 3003 (Salai): 1.Sa2 tempo 1...Vb3~, e:d3, Sf6~ 2.Jcd6, Jfd6, Jg3 mat. Veľmi pekné trojnásobné spracovanie anti-Levmanovej témy: čierny skryte odcloní bielu líniu, aby to biely využil pri súčasnom zaclonení inej bielej línie. (Vedľajšie varianty 1...Sh4, d2, e2 2.V:h4, Sb1, Jd2 mat.)


Skladateľská súťaž

Pri príležitosti 45. výročia organizovaného kompozičného šachu na Slovensku vypisuje SOKŠ medzinárodnú súťaž v skladaní ortodoxných miniatúrnych (maximálne 7-kameňových) dvojťažiek na túto tému: Jeden alebo viac rovnakých ťahov bieleho má v rozličných fázach rozličné funkcie. (Fázou môže byť zvodnosť, dvojník, alebo ďalšie riešenie, za "funkciu" sa pokladá prvý ťah, hrozba, alebo variantový mat.) Autori troch najlepších skladieb získajú peňažné ceny 500, 300, 200 Sk, ďalší knihy a diplomy. Skladby treba posielať na adresu rozhodcu Oto Mihalčo, Cyprusová 1, 040 01 Košice tak, aby ich dostal najneskôr 7.6.1997 do 18. hod. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred