Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(2.5.1997)


Skladba č. 3006

V. Želtonožko a V. Piľčenko

I. cena

TT Lenin. plemia 1987

Mat 2. ťahomZámena funkcií

Pri príležitosti tohtoročných majstrovstiev Slovenska v riešení (7. a 8. júna) bude vypísaná skladateľská súťaž na zámenu funkcií ťahov v dvojťažkových miniatúrkach. Presné znenie témy aj podmienok súťaže uverejníme v jednej z nasledujúcich rubrík, zato už dnes prinášame pekný príklad dvojice uralských autorov: všimnite si, ako sa ťahy bieleho b5-Vd4-Va1-Kb2 vystriedajú vo funkcii prvých ťahov, hrozieb a variantových matov... Riešenie skladby pošlite do 19. mája t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Ka2 Vd1 Sa7 Jd6 Pb4 (5), č. Ka4 Pa5 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladby č. 2997 vyhrávajú: Ján Bada, Pod hájkom 17, 909 01 Skalica, Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves a Norbert Zambor, Bernolákova 8, 040 11 Košice.

Riešenie skladby č. 3001 (Pituk): Zvodnosť 1.Dg2? s tromi hrozbami 2.D:b2, Dc2, Dd2 mat, ktoré vychádzajú jednotlivo po 1...a:b3, S:c1, S:a3, ale 1...Jf2!, riešenie 1.V:e5 hrozí 11 odťahov Ve5, 1...a:b3, S:c1, S:a3 2.Ve2, Vb5, Vb5 mat – a navyše 1...S:d3+, Jg6, J/P:e6, d:e5 2.V:d3, d4, V:e6, D:e5 mat. Zámena troch matov pri opakovanom mechanizme viacnásobnej hrozby.

Riešenie skladby č. 3002 (Šťastný): Zdanlivé hry 1...Je6 2.Dd6+ Ke3 3.S:b6 mat (2...Kc3 3.Je4 mat), 1...Se6 2.S:b6+ Ke5 3.Dd6 mat (2...Kd5 3.Dd6/c5 mat), riešenie 1.Je4 hrozí 2.Dc3+ Kc5 3.D/Ve5, Jc7 mat, 1...Je6 2.S:b6+ Ke5 3.Dd6 mat (2...Kd5, Jc5 3.Dd6, D:c5 mat), 1...Se6 2.Dd6+ Ke3 3.S:b6 mat (2...Sd5 3.S:b6 mat), 1...J:e4, Kd5 2.V:e4+, Jc7+ atď. Zaujímavá a pestrá recipročná zámena dvoch druhých ťahov v kombinácii s obráteným poradím druhých a tretích ťahov bieleho v jednotlivých variantoch.


Riešenie v Hlohovci

Štvrtý ročník riešiteľskej súťaže v rámci medzinárodného šachového turnaja Slovak Open Hlohovec sa uskutoční v nedeľu 11. mája od 10. h v ZK Slovakofarma na Železničnej ul. 12. Na riešenie bude predložených 5 skladieb s časovým limitom 90 minút. Sponzor súťaže Slovakofarma venoval pre prvých troch riešiteľov peňažné ceny 500, 300, 200 Sk a pre ostatných vecné dary. Prihlásiť sa možno vopred, alebo aj tesne pred začiatkom súťaže.


Šach alebo šachy?

K poznámke nášho riešiteľa P. K. z Považskej Bystrice o nespisovnosti slova "šach" musíme poznamenať, že toto slovo pre známu hru schválila terminologická komisia Jazykovedného ústavu SAV. Možno síce používať aj slovo "šachy", ale len pre súpravu šachových figúrok spolu so šachovnicou... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred