Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.3.2005)


Skladba č. 3518 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 8. ťahom

začne čierny (10–6)Začne čierny!

Osemťažku sme tu už mali, ale dnešná je naozaj nezvyčajná, lebo podľa výzvy v nej začína čierny. Vtip je v tom, že mat ôsmym ťahom vychádza aj po úvodníku bieleho (1.Jf3 e:f3 2.Je1 Kg1 3.J:f3+ Kh1 4.Jg5 Kg1 5.Sa6 Kh1 6.Se2 Kg1 7.Jh3+ Kh1 8.Sf3 mat), ale jediný prvý (či nultý) ťah čierneho (0...Kg1) situáciu podstatne zmení. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kg3 Sb7 Je1 Jg2 Pc2 d5 e3 f2 f4 h4 (10), č. Kh1 Pc3 d6 e4 f5 h5 (6), čierny začne a biely dá mat najneskôr ôsmym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3514 (Ložek): a) 1.Jc7 Da3 2.Vd3 Vc1 mat, b) 1.Sd7 Vc1 2.Vc4 Da3 mat. Prvé ťahy odväzujú bielu dámu a zároveň umožňujú vstúpiť čiernym vežiam do matovej siete. Oba maty sú modelové a navyše s využitím väzby čierneho jazdca. Motivačne bohatý a jednotný pomocný mat, skonštruovaný bez pešiakov. – Vypísanú odmenu za riešenie vyhráva František Paluška, Javornícka 4/34, 974 01 Banská Bystrica.

* Na medzinárodnej riešiteľskej súťaži, konanej 23. januára v rovnakom čase v 23 štátoch Európy a Ázie, sa zúčastnili piati riešitelia v Bratislave a Košiciach s týmto výsledkom: 1. M. Kolčák 50 bodov za 204 minút, 2. O. Mihalčo 50/232, 3.-4. Ľ. Širáň 35/240 a R. Dobiáš 35/240, 5. M. Svrček 28/240.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 11. marca) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred