Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.3.2005)


Skladba č. 3519 – W. H. Wills

Norwich Mercury 1902

Mat 2. ťahom (7–4)Aristokratická...

Takýto prívlastok sa občas dáva skladbám, ktoré neobsahujú ani jedného pešiaka (nešľachtického pôvodu...) a sú elegantné ako dvojťažka na dnešnom diagrame. – Kontrolná notácia: b. Kg6 Dh1 Vb3 Vh2 Sb1 Sc1 Ja3 (7), č. Ka1 Va2 Ja7 Jd2 (4), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese); novinkou je možnosť použitia e-mailu operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3515 (Kraemer): 1.Dc1 hrozí 2.Da3 mat, 1...D:b3+, Dc4+, D:e4+, Dd1+, Dd2+, Dd3+, Dd4 2.K:b3, J:c4, J:e4, K:d1, K:d2, K:d3, Jb7 mat (t.j. 7 variantov). Za úplné riešenie v rámci juniorskej súťaže bolo možné získať 8 bodov. – Vypísanú odmenu vyhráva Martin Škulavík, Nám. M. R. Štefánika 10, 010 01 Žilina.

* Prvý ročník veľkej medzinárodnej riešiteľskej súťaže, ktorý sa uskutočnil 23. januára 2005, má už známy predbežný výsledok. Na súťaži sa zúčastnilo 262 riešiteľov z 23 štátov Európy a Ázie. V dvoch kolách (2-krát 120 minút) bolo predložených spolu 12 skladieb, pričom za úplné riešenie každej z nich bolo možné získať po 5 bodov. Maximálny počet 60 bodov získali Baier (Švajčiarsko) za 146 minút, Karhunen (Fínsko) 221, Dragoun (Česko) 237. Ďalej nasledovali Comay, Erenburg (obaja Izrael) po 59,5, Zude (Nemecko) 59, Kovačević (Srbsko a Čierna Hora) 56,5, Bulavka (Bielorusko) 56 atď. Naši skončili takto: 19. Kolčák, 21. Mihalčo, 62.-65. Dobiáš a Širáň, 95.-96. Svrček. (kh)


Vzad << >> Vpred