Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.3.2005)


Skladba č. 3517 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 2. ťahom

2 riešenia (11–8)2 zvodnosti a 2 riešenia

Autor z malej obce pri Rimavskej Sobote nevystupuje často, ale vždy kvalitne. Tentoraz zložil originálnu dvojťažku, ktorej dve riešenia a dve analogické zvodnosti vytvárajú veľmi kompaktný celok. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kd1 Dc8 Vg5 Vh3 Sg2 Sg7 Jd5 Je4 Pa3 c4 h4 (11), č. Kd4 Df6 Vh6 Sa5 Sg8 Pb5 b6 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy bieleho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3513 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Dh2? hrozí 2.Jd3, Jfe6 mat, 1...V:d6, J:d6 2.Jb3, Jde6 mat, 1...J:d4!, riešenie 1.Sa2 hrozí 2.Jb3, Jde6 mat, 1...V:d6, J:d6 2.Jd3, Jfe6 mat (1...J:d4, K:d6 2.D:d4, e8J mat). Zaujímavé recipročné paradoxy spojené s dvojitými hrozbami. (Navyše treba spomenúť poloobrany 1...Vd8, resp. 1...J:c3, ktoré dvojité hrozby separujú.) – Vypísanú odmenu za riešenie vyhráva Mikuláš Polhorský, Jesenského 1113/49, 926 00 Sereď.

* Predvčerom boli odoslané trojice slovenských skladieb do štyroch oddelení zápasu Kyjev – Bratislava (fakticky kyjevského regiónu a Slovenska). Vo dvojťažkách konkurujú Labai, Brabec+Klemanič, Salai sr.+Salai jr.+Klemanič, v exodvojťažkách Brabec, Klemanič, Salai jr.+Klemanič, v pomocných matoch na ukrajinskú tému 2-krát Sovík, Kovalič a na slovenskú tému 2-krát Sovík a Formánek+Kovalič. Výsledok sa očakáva v druhom polroku 2005. (kh)


Vzad << >> Vpred