Vzad << >> Vpred

ŠACH

(31.3.2005)


Skladba č. 3521 – originál

Karol Mlynka, Bratislava

Mat 2. ťahom (7–11)Voľná zámena

Vo dvojťažke nášho známeho šachového skladateľa sú pripravené dva zdanlivé varianty (keby začínal čierny) 1...Vc6 2.Dd5 mat, 1...Sc6 2.D:d6 mat, po úvodníku bieleho sa však situácia zmení. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh3 Dd4 Sb2 Jc8 Jf3 Pc4 e4 (7), č. Ke6 Da8 Vb6 Ve7 Sb7 Sg5 Jh7 Pd6 d7 e3 f7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese) alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3517 (Jankovič): Zvodnosti 1.Jc5? hrozí 2.Jb3 mat, 1...Kc4 2.J5e6 mat (1...b:c5 2.Dg4 mat), 1...b:c4!, 1.Jc7? hrozí 2.J:b5 mat, 1...K:c4 2.J7e6 mat, 1...S:c4!, riešenia 1.Je3 hrozí 2.Jc2 mat, 1...Kd3 2.Jef5 mat, 1.Jg3 hrozí 2.Je2 mat, 1...Kd3 2.Jgf5 mat. Zaujímavý a veľmi jednotný komplex: všetky štyri prvé ťahy dávajú kráľovi voľné pole, všetky štyri hrozby využívajú vzniknutú nepriamu batériu a vo všetkých štyroch matoch po obranách kráľom sa uplatní priama batéria spojená so zaclonením čiernej dámy. – Vypísanú odmenu vyhráva Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01 Martin.

* Práve vyšlo 48. číslo časopisu PAT A MAT, na 32 stranách obsahuje 103 diagramov (z toho 44 originálov). Záujemcovia sa môžu prihlásiť na adrese našej rubriky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach sa uskutoční zajtra (v piatok 1. apríla) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred