Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(8.4.1983)


Problém č. 1419 – originál

Ivan Skoba, Gottwaldov

Mat 2. ťahom


Problém č. 1420 – originál

Ľuboš Kekely, Žilina

Biely remizujeKontrolná notácia. 1419: b. Kd1 Db2 Vd5 Vf5 Jg2 Jh3 Pe3 (7), č. Ke4 Dd8 Va4 Vg6 Sa2 Sh4 Jd7 Jh5 Pb3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1420: b. Ka6 Vb6 Pa4 (3), č. Ka8 Vb1 Ja3 Pc7 (4), biely začne a vynúti remízu. Vo dvojťažke rozvíja autor tému, ktorú prvýkrát spracoval v probléme č. 1345: maty rozličnými kameňmi na rovnakých poliach v rozličných fázach (tu v zdanlivej hre 1...Je5 2.D:e5 mat, vo zvodnostiach 1.Dd2?, 1.Df2? a v riešení). Štúdia má výborný prvý ťah a rozhodne sa v šiestom ťahu. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1411 (Kiss) z 11. marca: Zdanlivé hry 1...S-h8, S-g1 2.Je3, Jf6 mat, ale po predĺžených obranách 1...S:c3!, Sb6! maty nevychádzajú, riešenie 1.Da4 hrozí 2.Dc6 mat, 1...S:c3, Sb6 2.Je3, Jf6 mat. Predĺžené obrany 1...S:c3, Sb6 pred úvodníkom znemožňujú maty 2.Je3, Jf6, kdežto po úvodníku ich naopak umožňujú: tejto téme sa zvykne hovoriť sekundárnohrozbové paradoxy. Spracovanie je po každej stránke výborné.

Riešenie problému č. 1412 (Labai) z 11. marca: Zvodnosti 1.a4? hrozí 2.Dc3+ K:c5 3.Se3 mat, 1...a:b5!, 1.Sd3? hrozí 2.Se3+ K:e5 3.Dc3 mat, 1...e:f5!, riešenie 1.d8J hrozí 2.Jc6+ S:c6 3.D:c4 mat, aj 2.Jb7 (hrozí 3.Dc3 mat) S:b7 3.D:c4 mat, 1...a:b5 2.Dc3+ K:c5 3.Se3 mat, 1...e:f5 2.Se3+ K:e5 3.Dc3 mat. Ťahy čierneho 1...a:b5, e:f5 pred úvodníkom znemožňujú, po ňom umožňujú pokračovania 2.Dc3+, Se3+, tu ide o hrozbové paradoxy vo forme Dombrovskisovej témy. Dvojitá hrozba je iba malou estetickou chybou a jej oznámenie sme v riešiteľskej súťaži nemohli bodovať.

Riešenie problému č. 1413 (Kmeť) z 18. marca: 1.Dd7 hrozí 2.D:e7 mat, 1...Je6~, Jg7, Sf6 2.De8, h8J, De8 mat. Na začiatkoch pekný výkon, pravda, autor by mal na pozícii ešte pracovať, aby odstránil malý duál po 1...Kf6 2.Vf8, D:e7 mat a obsah prípadne ešte obohatil.


Čo zaujíma riešiteľov

Prekvapujúco vysokú úroveň má naša štvrťročná riešiteľská súťaž, prechádzajúca práve do svojej "koncovky". Najťažšie oriešky dostali riešitelia v podobe problémov č. 1407 a 1410 – oboch s peknými intenciami, ale aj skryte neriešiteľnými. Zvládli ich však skutočne nad očakávanie: Za č. 1407 získalo 46 riešiteľov plné 4 body, len intenciu (3 body) našlo ďalších 83 účastníkov súťaže, len neriešiteľnosť (1 bod) uviedli štrnásti. Pri čísle 1410 (pred uzávierkou) sú ešte lepšie výsledky: 53 – 4, 59 – 3, 8 – 1. Zaujímavé je, že maximálny počet 8 bodov za tieto dva problémy získalo zatiaľ 22 účastníkov, z nich však šiesti majú straty pri iných problémoch. Rozhodne zrejme až posledné "kolo"...

* Tohoročná bratislavská blesková riešiteľská súťaž sa uskutoční v sobotu 16. apríla predpoludním v Klube Planéta. Podrobnosti prinesieme v nasledujúcej rubrike.


* * *

Karol Marx – šachista

Je známe, že zakladateľ vedeckého komunizmu veľmi rád a dobre hral šach. Napríklad počas emigrácie v Londýne často zasadol za šachovnicu s jedným zo zakladateľov Sociálno-demokratickej strany Nemecka Wilhelmom Liebknechtom. Zaoberal sa aj teóriou otvorenia a možno predpokladať, že sa poznal s viacerými vynikajúcimi šachistami svojej doby. Z jeho partií sa však zachovala iba jedna, žiaľ, bez údajov kedy a kde bola zohraná:


Biely: Marx               Čierny: Meyer

Kráľovský gambit

1.e4 e5 2.f4 e:f4 3.Jf3 g5 4.Sc4 g4 5.0-0 g:f3 6.D:f3 Df6 7.e5 D:e5 8.d3 Sh6 9.Jc3 Je7 10.Sd2 Jbc6 11.Vae1 Df5 12.Jd5 Kd8 13.Sc3 Vg8 14.Sf6 Sg5 15.S:g5 D:g5 16.J:f4 Je5 17.De4 d6 18.h4 Dg4 19.S:f7 Vf8 20.Sh5 Dg7 21.d4 J5c6 22.c3 a5 23.Je6+ S:e6 24.V:f8+ D:f8 25.D:e6 Va6 26.Vf1 Dg7 27.Sg4 Jb8 28.Vf7 a čierny sa vzdal.


Veľká simultánka

Bratislavskí šachisti budú mať túto nedeľu (10. apríla) sviatok: v spoločenskej hale PKO sa o 9. hod. začne simultánka veľmajstrov Ľ. Ftáčnika a J. Plachetku na 80 (40+40) šachovniciach. Prihlášky sa prijímajú do 8.45 hod., ale vzhľadom na očakávanú veľkú účasť hráčov aj divákov sa treba poponáhľať...


Vzad <<  >> Vpred