Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 8. 1994)


Problém č. 2455

Valerij Šaňšin, Kirgizsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (8+7=15)


Problém č. 2456

Emil Richter, Nemecko

Der Tagesspiegel 1955

Mat 3. ťahom (5+4=9)Kontrolná notácia: 2455: bKg4 Da8 Vc3 Vf6 Se3 Jd5 Jd6 Pe4 (8), čKe5 Pb5 d7 e6 e7 g6 g5 (7) – dvojťažka, 2456: bKe1 Db8 Vf5 Sg8 Pc6 (5), čKb1 Pa4 b2 e2 (4) – trojťažka.

V č. 2455 okrem štvorfázovej zámeny dvoch matov typu Z–42–28 spracovanej vo forme troch tematických zvodností a riešenia sú všetky zvodníky a úvodník, pretože sa v jednej z fáz objavia aj ako maty. Trojťažka č. 2456 má prekvapujúci úvodník.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlas ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2439 (Storoženko) z 23. 6. 1994. Zvodnosť 1.Jh4? (A) tempo, 1...Ke4, Kc4, K:c6, Ke6 2.Dh1 (C), Je5, J:b4, Db3 mat, viazne na 1...b3! (a). Zvodnosť 1.Jd4? (B) tempo, 1...b3, Kc4 2.Dh1 (C), Db3 mat, viazne na 1...Ke4! (b). Rieši 1.Dh1 tempo, 1...b3 (a), Ke4 (b), Kc4, K:c6, Ke6 2.Jd4 (B), Jh4 (A), Jd2, Jfe5, Jd4 mat. Zámena hier s výmenou funkcií ťahov vo vzdušnej pozícii (B. Moravčík, Banská Bystrica). Elegantná tempovka (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2440 (Erdös) z 23. 6. 1994. Nevychádza logické 1.Ve8+? Kf3! 2.Sh5+? Kg2! Preto iba 1.Vf5 hr. 2.Vg5 a 3.V:g3 mat, 1...g2 2.Ve5+ Kf3 3.Sh5 mat, 1...Kd3 2.Vc5+ Ke3 3.Vc3 mat. Po prerušení dráhy bSg6 úvodníkom zaujímavá súhra bielych figúr pri pestrom striedaní matov (P. Filippi, Bratislava). Účelnosť bielych ťahov povýšila symetrickú schému na pôsobivú skladbu s geometrickým manévrovaním bielej veže okolo čierneho kráľa (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Veľký úspech dosiahol slovenský kompozičný šach, keď na 37. zasadaní Stálej komisie FIDE pre kompozičný šach (PCCC), ktorá sa konala koncom júla vo francúzskom Belforde, bol za jej predsedu zvolený slovenský delegát – Doc. Ing. Bedrich Formánek, CSc.


Vzad << >> Vpred