Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(18.12.1965)


Problém č. 51J. Šulc

I. cena

Memoriál Votrubu 1947

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Sd6 Se6 Jc8 Jg6 Pc7 f4 (7 kameňov), čierny Ke8 Dd2 Vd3 Sb1 Sh6 Ja4 Jb3 Pa5 c4 d4 e4 f3 f6 g5 g7 (15 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Tematické pokusy 1.Sc5? a 1.Se5?.

Riešenie problému č. 48 (Koroľkov) z 27. novembra: 1.Kb2 Sa4! (najlepšie) 2.Kc3 Jd6 3.d4! Jb5 4.Kc4 c:d4 5.Kb4 Jc3 6.Kc4 Jb5 7.Kb4 Jc3 8.Kc4 Je2 9.Kd3 Sd1 10.Kd2 Jc3 11.Kd3 Je2 12.Kd2 atď. Pozičná remíza striedavým stálym napádaním strelca, jazdca a pešiaka. Dokonalá miniatúrka známeho sovietskeho majstra.

Riešiteľská súťaž

Piatich správnych riešiteľov dnešného problému odmeníme knihou. Riešenie pošlite do 12 dní na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese.


* * *

Talovu prehru v zápase so Spasským pripisujú odborníci riskantnému štýlu hry, ktorý na jeho veľkého súpera neplatil. Nemožno však každú Talovu materiálnu obeť považovať za nekorektnú. Obeťou figúry vyvrátil Portischovu výstavbu v 4. partii prvého kola toho istého turnaja kandidátov.


Francúzska obrana

Biely: Tal               Čierny: Portisch

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 d:e4 5.J:e4 Jbd7 6.J:f6+ J:f6 7.Jf3 c5 8.Sc4 c:d4 9.0-0 Se7 10.De2 h6. Po tejto partii považujú teoretici ťah v texte za slabší. Pravda, ani uvoľňovací manéver Jf6-d5 nesľubuje plné vyrovnanie, napr. 10...0-0 11.Vad1 Jd5 12.S:e7 J:e7 13.V:d4 Dc7 14.Sd3 Jg6 a teraz po 15.Jg5 hrozí nepríjemné 16.J:h7 s nasl. Dh5+ a Vh4. 11.Sf4 0-0 12.Vad1 Sd7 13.V:d4 Db6. Variant si pripravil čierny na základe partie Tal – Benkö, hranej v Curacao roku 1962. Tal má ale pripravenú novinku. 14.Dd2 Sc6 15.S:h6 Je4. Ešte najsprávnejšia reakcia na ponúknutú obeť. Na jej prijatie by nasledovalo 16.D:h6 a po Se4 17.Sd3 S:d3 18.c:d3 niet obrany proti 19.Vh4. 16.Df4 g:h6 17.V:e4 S:e4 18.D:e4. Za obetovanú kvalitu má Tal dobré útočné možnosti. 18...Vad8 19.b3 Sc5 20.Df4 Kg7 21.De5+ f6 22.Dg3+ Kh7 23.Ve1. Lepšie bolo 23.c3, pretože teraz sa mohol čierny ubrániť ťahom Sb4. Je zaujímavé, že Tal pri prepočítavaní tohto ťahu videl variant 24.S:e6 S:e1 25.Sf5+ Kh8 26.Dg6 S:f2+ 27.Kf1 Vd1+ 28.Ke2 De3+ 29.K:d1 a až pri previerke zistil, že čierny by mohol ťahom 28...Ve1 vyhrať. Preto po prípadnom 23...Sb4 bol by hral 24.c3 S:c3 25.Jh4 S:e1 26.Dg6+ s večným šachom. 23...Vg8 24.Dh4 Vd6 25.Kf1 f5 26.h3 Vg6 27.g4 Vd7. Prehliada, že pole e6 nie je dostatočne kryté. 28.V:e6 Vd1+ 29.Kg2 V:e6 30.S:e6 f:g4 31.D:g4 Vd8 32.Je5 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred