Vzad << >> Vpred

ŠACH

(4.1.2007)


Skladba č. 3612 – J. Scheel

Social-Demokraten 1912

Mat 2. ťahom (5–5)Štyri varianty

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 Dd1 Sa3 Jb1 Pg2 (5), č. Ka2 Va1 Sh2 Pd3 g3 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3607 (Sivák): 1.K:b3 K:c6 2.Kc4 Kd6 3.Kd4 Kc6 4.c4 Kd6 5.c5+ Kc6 6.Kc4 Kc7 7.Kd5 Kd7 8.c6+ Kc8! (8...Kc7? 9.Kc5! iba skráti riešenie, 8...Kd8? 9.Kd6!) 9.Kc4 (stačí aj 9.Kd4) 9...Kb8 (Kd8) 10.Kd4 Kc8 11.Kd5 tempo Kc7 (11...Kd8? 12.Kd6 Kc8 13.c7) 12.Kc5 tempo Kc8 13.Kb6 Kb8 14.K:a6! (14.K:a5? Kc7 15.K:a6 K:c6!) 14...Kc7 15.Kb5 Kc8 16.K:a5 a biely vyhrá. Obsah je jednoduchý, to však ospravedlňuje zaradenie štúdie medzi tzv. ornamentálne skladby. – Vypísanú odmenu vyhráva Dr. Michal Trubač, Moyzesova 28, 934 05 Levice.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 5. januára) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred