Vzad << >> Vpred

ŠACH

(28.12.2006)


Skladba č. 3611 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahom (9–3)Dve hrozby

Kontrolná notácia diagramu: b. Kb8 Sc5 Jd8 Jh7 Pd6 e2 e4 f3 g3 (9), č. Ke5 Jg7 Pd2 (3), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Po úvodníku 1.Kc8 je najlepšou odpoveďou 1...Jh5. Dokončenie riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3606 (Šemrinec): 1.Jb3 Kc4 2.Jc5 b3 (2...Kd5 3.Jb7 b3 4.a3 iba so zmenou poradia ťahov) 3.a3 b4 (3...Kd5 4.Jb7 atď.) 4.a4 Kd5 5.Jb7 Kc4 6.Jd6+ Kd5 7.Jc8 Kc4 8.Jb6 mat. Proti 1.Jf1? sa čierny ubráni: 1...b3! (1...Kc4? 2.Kc6!) 2.a3 b4 3.a4 Kc4 4.Jg3 Kd5 5.Jh5!? Kc4! (5...g:h5? 6.g6!) 6.Kc6/Kd6 g:h5 7.g6 h4!, alebo 5.Jf5 g:f5! 6.g6 f4 7.g7 f:e3! Aj keď trochu "fádna", ale v kombinácii so zvodnosťou dobrá osemťažka. – Vypísanú odmenu vyhráva Miroslav Valent, 919 09 Bohdanovce 195, okr. Trnava. (kh)


Vzad << >> Vpred