Vzad << >> Vpred

ŠACH

(1.2.2007)


Skladba č. 3616 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 2. ťahom (9–6)

a) diagram b) Vc3 na e8Dve batérie

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ka2 Dg8 Vc3 Sa7 Sb7 Je5 Jf8 Pc2 f6 (9), č. Kd5 Sh2 Pc6 d7 e4 e6 (6), b) Vc3 premiestniť na e8; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. (Batérie vznikajú po úvodníkoch.) Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň jednej pozície odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3611 (Jankovič): 1.Kc8 hrozí 2.Jf7+ a 2.Kd7, 1...d1D 2.Jf7+ Ke6 3.Jfg5+ Ke5 4.f4 mat, 1...Jh5 2.Jf8! Kf6 3.Sd4+ Kg5 4.Jf7 mat, 2...J:g3 3.Jd7+ Kf4 4.Je6 mat. Tri modelové maty, z toho dva s využitím blokovania poľa jazdcom. – Vypísanú odmenu vyhráva Peter Bardáč, Nitrianska 45, 920 01 Hlohovec.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 2. februára) od 18. do 21. h. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred