Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(1.6.1956)Korešpondenčné partie

Ak sa niekto chce vážne zaoberať šachovou hrou, odporúčame mu, aby si zmeral tvoje sily v korešpondenčnom šachu. Je to síce drahšia zábava ako zohrať partiu s priateľom pri stole, lebo každý ťah je spojený so zaplatením poštovného. No niet sporu o tom, že pri korešpondenčnom šachu môže hráč hlbšie vniknúť do tajov postavení než obvykle. Pred urobením ťahov má totiž možnosť dôkladne doma analyzovať mnohé varianty, ktoré v turnajovej hre pre obmedzenie času treba často iba odhadnúť. Domáca analýza býva aj presnejšia, pretože korešpondenčný hráč si môže ťah overiť na svojej šachovnici.

Korešpondenčná hra má svoju tradíciu. Pôvodne to boli stretnutia medzi šachistami jednotlivých miest (Budapešť-Berlín) alebo medzi vynikajúcimi hráčmi (Čigorin-Steinitz). Dnes sa usporadujú aj normálne turnaje, v ktorých hráč súčasne hrá až dvadsať partií. Zdokonalením oznamovacej techniky poznáme už aj telegrafické, telefonické a rádiotelegrafické partie. Posledné sú veľmi obľúbené v sovietskom námorníctve. Takéto partie hrajú aj pracovníci výskumných staníc, napr.: Severný pól 4. Na ukážku sme vybrali dve partie veľmajstra Keresa, ktorý sa korešpondenčným šachom zaoberal na začiatku svojej šachovej dráhy.

Keres-Menke (1933) 1.e4 e5 2.f4 e:f4 3.Jc3 (Nevýhodný Masonov gambit.) 3...Dh4+ 4.Ke2 d5!! 5.J:d5 Sg4+ 6.Jf3 Jc6 7.J:c7+ (Prehráva. Po 7.d4 0-0-0 by čierny stál taktiež veľmi dobre, napr.: 8.S:f4 S:f3+ 9.K:f3 f5 10.Dd3 Jf6 11.J:f6 J:d4+ 12.Ke3 Sc5 atď.) 7...Kd8! 8.J:a8 Je5!! (Biely kráľ sa nedostane na d3.) 9.h3 Sh5 10.Vg1 (Hrozilo J:f3 11.g:f3 S:f3 12.K:f3 Dh5+ so získaním dámy.) 10...Dg3 11.De1 J:f3 12.g:f3 D:f3 mat. Poučná miniatúrka.

Feilitzsch-Keres (1932-1933) 1.e4 e5 2.d4 e:d4 3.D:d4 Jc6 4.De3 Jf6 5.Jc3 Sb4 6.Sd2 0-0 7.0-0-0 Ve8 8.Sc4 (znemožňuje d5) 8...d6 9.f3 Ja5! 10.Sd3 d5 11.Dg5 h6! 12.Dh4 d4 13.Jce2 S:d2+ 14.V:d2 c5 15.c4 Se6 16.b3 b5! (Nejde 17.c:b5 pre S:b3 18.a:b3 J:b3+ 19.Kc2 J:d2 20.K:d2 J:e4+) 17.Jf4 b:c4 18.J:e6 V:e6 19.b:c4 Vb8 20.Je2 Db6 21.Kd1 (Hrozilo J:c4) 21...Db4 22.Dg3 Jd7 23.Vc2 Da3 24.f4 Vg6 25.Df3 V:g2! (Je poučné presvedčiť sa o tom, že po D:g2 čierny ľahko vyhrá.) 26.e5 Vb1+! 27.Vc1 (Na Jc1 by nasledovalo V:c2 28.S:h7+ K:h7 29.D:a3 Vb:c1+ 30.D:c1 V:c1+ 31.K:c1 J:c4 s vyhranou koncovkou pre čierneho.) 27...J:c4 28.V:b1 (Na obranu nestačí ani S:h7 K:h7 29.De4+ g6 30.D:b1 V:e2 31.K:e2 De3+ 32.Kf1 Jd2+) 28...Je3+! 29.D:e3 (vynútené) 29...d:e3 30.Sc4 Da4+ a biely sa vzdal (31.Sb3 De4! 32.Vb2 V:e2, alebo 32.Sc2 Dd5+ atď.) Vzorný útok čierneho na dámskom krídle s dokonalým využitím voľného stĺpca "b".


Na diagrame prinášame jednu z najkrajších sovietskych úloh. Biela batéria Sg8-Vc4 je dva razy kontrolovaná (V:c4 a D:g8). V priebehu riešenia sa táto batéria predsa uplatní, keď vďaka neočakávanému úvodníku biely odláka kontrolujúce figúry čierneho. Pekne pôsobí aj to, že figúry bieleho a čierneho sú od seba akosi oddelené a celý hrací priestor je prehľadný.


Riešenie úloh z posledných čísel nášho časopisu: č. 13: 1.Vc2! s ďalším 2.Jg5, alebo 2.Je5; č. 14: 1.De3!; č. 15: 1.c4!; č. 16: 1.Sc4! (Biela dáma dáva mat na dvanástich rôznych miestach. Číslo 12 je teoretické maximum!)

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca júna 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knihami.


22. Israel A. Šiffmann

I. cena

Bristol Times 1927

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred