Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(8.6.1956)Z preboru Slovenska

Tohoročný prebor Slovenska, ako sme už písali, bol v Piešťanoch. Na prebor pozval SIVTVŠ štrnásť popredných slovanských šachistov z rôznych krajov. V slovanskom meradle je to najsilnejší turnaj, aj keď v tomto roku odmietli účasť majstri športu J. Šefc a Ujtelky, ktorí majú hrať na medzinárodnom šachovom turnaji v Marianských Lázňach a v Prahe. Partie z preboru sú veľmi bojovné, takže sa väčšina z nich prerušuje a dohráva až na druhý deň. Každý z účastníkov chce podať najlepší výkon. Po prvých štyroch kolách v turnaji viedol kandidát majstra športu S. Pavlík z Galanty, ktorý všetky svoje partie hral najpresvedčivejším štýlom. V Galante nemá síce rovnocenných šachových súperov, ale vďaka korešpondenčným partiám – hrá v korešpondenčnom prebore Európy, ako aj v korešpondenčnom majstrovstve sveta – má dobré teoretické znalosti, ktoré vie uplatniť aj v turnajovej praxi. Dr. M. Škrovinovi, tiež korešpondenčnému šachistovi, tempo turnajovej hry už dostatočne nevyhovuje. Za favorita turnaja všeobecne pokladajú majstra J. Kozmu z Bratislavy, ktorý z účastníkov dosiahol doteraz najlepšie úspechy.

Pre zaujímavosť musíme predovšetkým zaznamenať nezvyklý záver partie dr. Lax-dr. Škrovina. Biely v partii získal pešiaka a podarilo sa mu dokonca chytiť súperovho strelca, čím prakticky mal o pešiaka viac. No partiu nemohol vyhrať pre nedostatok hracieho priestoru. Ani biely kráľ, ani biely strelec sa totiž nemohli dostať do hry pre zablokovanosť postavenia. Avšak, prosím, posúďte sami: b. Kc2, Sc3, Pa5, b4, c5, d4, e5, f4, g2, h4 – č. Kb7, Sa3, Pb5, c6, d7, e6, f5, g6, h5. Po ťahoch Sd2 a Kb3 čierny strelec je stratený. Pravda, biely by vyhral, keby čierny bral strelcom b4, ale keďže neberie, partia je nerozhodná.

Z partií prvých štyroch kôl sme vybrali viedenskú hru Ivančo-Krylov. Jej priebeh azda zaujme aj našich čitateľov. 1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.f4 d5 4.f:e5 J:e4 5.Df3 (slabší ťah, ale dá sa hrať.) 5...J:c3 6.b:c3 Se7 7.d4 c5 (Do úvahy prichádzalo 0-0 8.Sd3 Jc6 9.Je2.) 8.Sb5+ Jc6 9.Je2 0-0 10.0-0 a6 (Po f6 by vzniklo jednoduché postavenie s pravdepodobným remízovým výsledkom.) 11.Sd3 c4 12.Sf5 S:f5 13.D:f5 f6 (Teraz už tento ťah nemá tú silu, ako to biely jednoducho ukáže.) 14.Vb1! Kh8 (Nešlo b5 pre De6+) 15.e6 Sd6 16.V:b7 (Prirodzene nie D:d5 pre S:h2+) 16...Je7 17.Dh3 Dc8 18.Vd7 Vd8 19.Sf4 V:d7 20.e:d7 Dc7 21.De6 S:f4 22.J:f4 Dd8 (Na Jg8 by nasledovalo 23.J:d5 Dd8 24.Ve1 Va7 25.Jb6 atď.) 23.Ve1 Jg8 24.Dh3 (Uvoľňuje stĺpce pre vežu. Hrozí Jg6 mat.) 24...g5 25.Ve8 Db6 26.De6 Db1+ (Posledné ukážkové šachy čierneho.) 27.Kf2 D:c2+ 28.Je2 a čierny sa vzdal. Proti trom silným hrozbám bieleho (D:g8 mat, V:a8 d8D) naozaj nieto obrany.


Pre našich riešiteľov prinášame na diagrame ďalšiu dvojťažku, v ktorej biele batérie majú veľkú úlohu. Sú to batérie Vh3, Jg3 a Dg8, Jc4. Pretože tieto batérie sú čiernymi figúrami dobre kontrolované, biely musí nájsť ďalšiu možnosť, aby splnil podmienky úlohy.

Riešenie zašlite na adresu našej redakcie s označením "Šachy" do konca júna 1956.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnými cenami.


23. Ferenc Fleck

III. cena

Nár. turnaj budínskeho šachového klubu 1931

Biely na ťahu dá mat druhým ťahomVzad <<  >> Vpred