Vzad <<  >> Vpred

ŠACHY

Vedie: I. Ivančo

(15.6.1956)Ešte o prebore Slovenska

Druhá polovička preboru potvrdila očakávania. Do popredia sa dostali majster J. Kozma a km. Delmár, ktorí si svoj úspech vydobyli dôkladnými teoretickými znalosťami a cieľavedomou hrou. V tejto fáze preboru sa ukázali nedostatky. U niektorých hráčov chýbajú znalosti teórie otvorenia. Tak napríklad v partii Gerzsényi-Ančin čierny sa dostal v otvorení pod matový útok. Priebeh hry bol tento: 1.e4 c5 2.Je2 Jf6 3.e5 Jd5 4.d4 c:d4 5.J:d4 Jc7 6.Jc3 Jc6 7.J:c6 b:c6 8.Sc4 g6 9.h4 h5? (Hrubá chyba, po ktorej slabosti čiernych polí znemožnia obranu čierneho.) 10.Df3 e6 11.Sg5 Se7 12.Je4 Jb5? (Do úvahy prichádzala iba rošáda, po ktorej by bol mohol čierny dlhšie odolať náporu bielych figúr.) 13.S:b5 Da5+ 14.c3 (Lepšie než Jc3 so ziskom figúry.) 14...D:b5 15.S:e7 K:e7 16.Jd6 D:b2 17.Df6+ Kf8 18.D:f7 mat.

Iný vážny nedostatok predstaviteľov slovenského šachu je v zlom ocenení a prevedení koncoviek. Túto chybu zaviňuje u mladších hráčov nedbalý tréning a precenenie dôležitosti otvorenia. Chýba im aj turnajová rutina, resp. odborná slovenská šachová literatúra. Celkové však možno turnaj hodnotiť kladne. Všetci účastníci sa usilovali dosiahnuť najlepší úspech. V strednej hre sa viedli tuhé boje, väčšinu partií museli prerušiť. V jednej z nich trval boj vyše jedenásť a pol hodiny, čierny vyhral až v 108. ťahu. Ako ukážku bojovnosti v strednej hre vybrali sme si partiu Dr. Škrovina-J. Kozma. V sicílskej obrane pri rôznostranných rošádach obe strany začali prudký nástup na nepriateľského kráľa. V tomto úsilí biely obetoval kvalitu. Čierny pri svojej obrane bol nakoniec nútený kvalitu vrátiť a pri prerušení v jednoduchom postavení ani jedna strana nedokázala nájsť cestu k výhre. Partia sa skončila zmierlivo. Pozrime však na priebeh boja: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Sg5 e6 7.Dd2 a6 8.0-0-0 Sd7 9.f3 h6 10.Se3 Se7 11.Se2 Dc7 12.f4 Vc8 13.g4 Ja5 14.f5 e5 15.Jb3 Jc4 16.S:c4 D:c4 17.Dg2 Sc6 18.Jd2 Db4 19.a3 Da5 20.Jc4 S:e4 21.J:e4 V:c4 22.J:d6+ S:d6 23.V:d6 0-0 24.V:f6 g:f6 25.g5 (Celý vtip obete bieleho je v otvorení stĺpca "g".) 25...Da4 26.Vg1 Dc6 27.Dh3 f:g5 28.S:g5 V:c2+ 29.Kd1 Kh7 30.S:h6 D:h6 31.D:h6+ K:h6 32.K:c2 Vd8 33.Kc3 Vd6 34.Ve1 f6 35.Vg1 Kh5 36.a4? (Malo sa stať Vg7 s úmyslom Ve7 a Ve6.) 36...b6 37.b4 Kh4 38.Vg8 Vc6+ 39.Kd3 Vd6+ 40.Kc3 Vc6+ 41.Kd3 s remízou.

Zo zaujímavých postavení spomenieme záchranu bieleho v partii Ivančo-J. Kozma. V postavení Kf2, Vd3, Je3, Ph5Ke4, Vh3, Sf3, Pg4 bielemu hrozí okrem straty veže aj zatlačenie kráľa na prvý rad ťahom g3+. Po skoro problémovom ťahu 1.Jg2 však biely udržal remízu.


Pre čitateľov sme vybrali tentoraz jednoduchú úlohu. Dve ťažké figúry bieleho už vytvorili matovú sieť. Vašou úlohou bude iba stiahnuť túto sieť dvoma ťahmi. Ak sa vám to podarí, napíšte nám.

Mesačne päť správnych riešiteľov odmeníme knižnou cenou.

Riešenie zašlite do konca júna na adresu redakcie s označením "Šachy".


24. Halvar Hermanson

I. cena na turnaji miniatúrok

Norsk Vanforetidsskrift 1954

Biely na ťahu dá druhým ťahom matVzad <<  >> Vpred