Vzad << >> Vpred

ŠACH

(23.5.2013)


Skladba č. 3942 – originál

Peter Slávik, Kamenná Poruba

Pomocný mat 2. ťahom

a) diagram, dvojníky

b) až e) sú v texte (5–5)Ukrajinec Mojsejenko je majstrom Európy

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kc2 Pa4 b2 c4 d3 (5), č. Kc5 Sd8 Pa5 c7 d6 (5), b) čierneho strelca d8 nahradiť bielym, c) v b) Sd8 premiestniť na e5, d) v c) Kc2 na b8, e) v d) Se5 na e8; vo všetkých piatich pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie e) je 1.Kb6 c5+ 2.Ka6 Sb5 mat. Ostatné riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch pozícií odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3938 (Schlosser): I. 1.Kd4 e:f5 2.e4 Jd6 3.Ke5 Jf7+ 4.K:f5 S:e4 mat, II. 1.K:d3 Kh4 2.f:e4 S:e4+ 3.K:e4 Kh5 4.Kf5 Jd6 mat. Iné cesty čierneho kráľa na f5 a odlišné ideálne modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Alfred Baroška, ČA 14, 935 32 Kalná nad Hronom.

● Majstrovstvá Európy jednotlivcov v poľskej Legnici sa skončili mimoriadne tesným výsledkom, keď v 11-kolovom turnaji 281 šachistov až desať veľmajstrov dosiahlo 8 bodov. O ich poradí rozhodlo tzv. Buchholzovo kritérium: Mojsejenko (Ukr.), Alexejev, Romanov (obaja Rus.), Beliavsky (Slovin.), Lupulescu (Rum.), Vallejo (Špa.), Movsesjan (Arm.), Nepomňaščij, Drejev (obaja Rus.), Melkumjan (Arm.). Zo slovenských účastníkov bol najlepší Petényi, keď 6 bodov mu stačilo na 120. miesto. (kh)


Vzad << >> Vpred