Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(31.10.1948)


Problém č. 181

Gustáv Pekár, Rim. Seč

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+5)


Problém č. 182

Miloš Sečkár, Trenčín

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (5+8)Kontrolná notácia: 181: b. Ke5 Sf7 Sd2 Je8 Jh7 Pe6 Pf2 Pg2 (8), č. Kg4 Vd1 Pe7 Pg7 Ph5 (5) – trojťažka, 182: b. Kh6 Dd7 Sf7 Jg7 Pe6 (5), č. Kf8 Vc8 Vg8 Sc7 Sg4 Jh8 Pb6 Pg5 (8) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. dec. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Opravy

Anton Fulla opravuje svoju úlohu č. 173 takto: biely: Kh1 Da3 Vd8 Sf5 Jh7 Jh8 Pb6 d2 (8), čierny: Ke7 Vd4 Sb4 Ja8 Jh6 Ph2 (6). Mat tretím ťahom.

Miloš Sečkár opravuje úlohu č. 178 pridaním č. Ja6 miesto Pg4 a preložením b. Sg3 na h2. Opravená úloha má túto notáciu: biely: Kb6 Dc8 Vd5 Vd8 Sh2 Sh7 Jb3 Jf4 Pd2 e2 (10), čierny: Ke4 Vf1 Se8 Ja6 Jh6 Pc6 d7 e7 g6 (9). Mat druhým ťahom. Riešenia do 8 dní.


Riešenie problému č. 169 (Dr. Palkoska): 1.Ve2! V:f4 (hrozí) 2.V:e7+ J:e7 3.d7 mat, 1...Sb4+ 2.D:b4 J:b4 3.d7 mat, 1...D:e2 2.d7+ Ke7 3.d6 mat.

Riešenie problému č. 170 (Sečkár): 1.Dd8! hrozí 2.S:c4 mat, 1...Sb5 2.Sc6 mat, 1...S:d5 2.D:d5 mat, 1...Je7 2, Dh8 mat, 1...Jf6 2.D:f6 mat, 1...Je4 2.Se5 mat, 1...Jf4 2.Dh4 mat, 1...g:h5 2.Jf5 mat. "Na prvotinu pekná a zdarilá dvojťažka v anglickom štýle." (Pozn. riešiteľa J. Radu.)


Správne riešenie zaslali

Ján Baník, Ružomberok, Krištof Bolgár, Bratislava, Jozef Bován, Humenné, Ján Dluhoš, Holumnica (len 169), Anton Fulla, Ružomberok, Jozef Gaján, Levoča, Anton Hajduk, Michalovce (len 170), Fedor Heinrich, Svit (len 170), František Hritz, Košice (len 169), Ing. C. Viliam Jerz, Bratislava-Petržalka, Štefan Kokodič, Trenčín, Filip Kögel, Lechovice, Jozef Linder, Hájniky, B. Majkel, Bratislava (len 169), Jozef Mušuka, Humenné (len 169), Aurel Petrášek, Nitra, Jozef Poliak, Chrenovec (len 170), Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš, František Prášil, Kopráš (dodat. aj 163 a 164), Arnold Preisler, Sereď (len 170), Jozef Rada, Mladá Boleslav, Daniel Rokošinyi, Liptovský Sv. Mikuláš, Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce, František Ungváry, Bratislava, František Veselý, Trenčín, Martin Viskok, Handlová, M. Zeleňák, Levoča (len 169), Štefan Žikavský, Skýcov (len 170).


O nekorektných úlohách

Často sa uverejňujú v šachových časopisoch a rubrikách aj úlohy s vedľajším riešením, ako aj neriešiteľne úlohy, v ktorých dobrý riešiteľ s istotou objavuje autorovu intenciu a prekážku, pre ktorú skladateľom zamýšľane riešenie nepôjde. Príčiny, pre ktoré sa takéto nekorektné úlohy zjavujú v tlači, sú dvojaké. 1. V rubrikách, v ktorých sa neusporiadajú riešiteľské súťaže, môže sa tak stať iba prehliadnutím. 2. V prípade riešiteľskej súťaže sa uverejňujú niekedy aj úmyselne nekorektné úlohy, aby rutinovanejší riešitelia mohli si zabezpečiť náskok v súťaži objavením nekorektnosti, za ktoré sa im prirátajú ďalšie body podľa podmienok súťaže. Ale uverejnenie niektorých nekorektných úloh môže mať aj iný význam a účinok: výchova riešiteľov k ostražitosti a k prehĺbeniu do obsahu skladby preskúmaním ju na korektnosť a k hľadaniu umeleckých hodnôt v problémovej tvorbe. Aký ma veľký význam táto výchova riešiteľov, ukazuje sa hlavne v medzištátnom zápolení riešiteľských mužstiev jednotlivých štátov, ktoré sa usporiadajú ročne. V poslednej medzinárodnej šachovej riešiteľskej súťaži súťaž vyhralo Československo. Usporiadateľom bola Juhoslávia, ako víťaz predošlého ročníka. V 24 úlohách, ktoré boli predmetom súťaže a ktoré predložila Juhoslávia jednotlivým mužstvám, ani jedna úloha nebola korektná! Pravdaže úmyselne boli vybrané také nekorektné úlohy, v ktorých určité chyby mohli byť preukázane len najrafinovanejším spôsobom a ktoré umožnili diferencovanie lepšieho riešiteľského družstva od menej skúsených. Z toho, čo sme práve vyložili, je zrejme, že od riešiteľov sa očakáva viac ako mechanické vyriešenie úlohy v predpísanom počte ťahov. Riešitelia majú byť súčasne aj kritikmi a sudcami predloženého problému. Toto platí najmä v prípade riešiteľskej súťaže.


Vzad <<  >> Vpred