Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(7.11.1948)


 

Problém č. 183

Aurel Petrášek, Nitra

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+8)


Problém č. 184

Ján Kročian, Myjava

Autorova prvotina

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (6+6)Kontrolná notácia: 183: b. Kd7 Dc7 Sg8 Sg5 Je7 Jd4 Pf4 Pd2 Pg2 (9), č. Kg7 Dg1 Sg6 Pf7 Pf6 Pf5 Pb2 Pf2 (8) – trojťažka, 184: b. Kb4 Df1 Sb6 Pf6 Pa5 Pe4 (6), č. Kd6 Je8 Pa7 Pd7 Pe6 Pe5 (6) – dvojťažka.


Naše riešiteľské súťaže

Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania 4c) s označením "šach". Mená riešiteľov uverejníme. Riešitelia sa zúčastnia našej štvrťročnej a permanentnej riešiteľskej súťaže o knižné ceny. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh v našej šachovej rubrike do 31. dec. 1948 uverejnených šachové knihy. V rámci permanentnej riešiteľskej súťaže získa každý riešiteľ cenu, ktorý dosiahne 100 bodov. Po dosiahnutí 100 bodov sa bodovanie znova začína. Za správne a úplne rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body (nestačí kľúčový ťah, aspoň tematické varianty a cenné hry treba rozviesť), za trojťažku 3 body, za štvorťažku 4 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie, v predpoklade, že riešiteľ nájde autorovu intenciu: za chybný duál 1 bod.


Úlohový turnaj Práce

Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v druhom polroku 1948 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami. Rozhodca turnaja je Dr. E. Büchler. Rozsudok bude uverejnený vo februári 1949.


Naše dnešné originály

sú prace začiatočníkov, ktoré sme uverejnili viac na povzbudenie týchto nových skladateľov k ďalšej práci.


Výsledok IX. riešiteľskej súťaže Práce za III. štvrťrok 1948

Naša IX. štvrťročná riešiteľská súťaž, ktorej predmetom bolo vyriešenie úloh, uverejnených v našej šachovej rubrike v III. štvrťroku 1948 (od č. 145 do č. 170) a na ktorej zúčastnilo sa 42 riešiteľov, čo je doterajšia rekordná účasť! Skončila sa s týmto výsledkom:


I. cena

František Ungváry, Bratislava 81 bodov


II. a III. cena ex aequo

Filip Kögel, Lechovice 80 bodov

Ladislav Tarkay, Zlaté Moravce 80 bodov


Nasledovali: Anton Fulla, Ružomberok a Štefan Kokodič, Trenčín 79, František Prášil, Kopráš 73, Krištof Bolgár, Bratislava a Ing. C. Viliam Jerz, Bratislava 71, Ján Baník, Ružomberok 69, Vladimír Poruben, Liptovský Sv. Mikuláš 67,Jozef Bován, Humenné a Jozef Linder, Hájniky 62, Aurel Petrášek, Nitra 59, Gustáv Pekár, Rim. Seč 55, Martin Viskok, Handlová 50, Bernard Majkel, Bratislava 47, Daniel Rokošinyi, Liptovský Sv. Mikuláš 45, Štefan Žikavský, Skýcov 44, Jozef Považan, Horná Ves 42, Jozef Rada, Mladá Boleslav 37, Ján Dluhoš, Holumnica 36, Alexander Weinberger, Bratislava 35, štrm. Michal Zeleňák, Levoča 34, Jozef Gaján, Levoča a František Veselý, Trenčín 31, Gejza Reiprich, Kremnica 30, Jozef Poliak, Chrenovec 26, Jozef Mušuka, Humenné 25, Ľudovít Ugrocký, Bratislava 24, Anton Hajduk, Michalovce 23, Alexander Heinrich, Jasov a František Hritz, Košice 22, Juraj Hajduk, Michalovce 21, Mikuláš Pechy, Spišská Nová Ves 18, Alexander Pituk, Banská Štiavnica 15, Andrej Ančin, Komárno 12, MUC Alexander Roth, Praha XIX 11, Ján Fiala, Svätý Jur a Viktor Lacko, Nitra 10, Arnold Preisler, Sereď 9, Ján Slivka, Vígľaš 5, František Ollé, Kláštor p/Zn. 2.


Vzad <<  >> Vpred