Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

Vedie Dr. Eugen Büchler

(14.11.1948)


ROZSUDOK

v III. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu Práca v I. polroku 1948


V I. polroku 1948 bolo v šachovej rubrike Práca uverejnených 49 šachových úloh, z týchto 39 pôvodných prác a 10 reprodukcií, číslovaných poradovými číslami 96-144. Z pôvodných skladieb bolo 23 trojťahových a 16 dvojťahových úloh, z reprodukcií bolo 8 trojťažiek a 2 dvojťažky. Skladatelia originálnych dvojťahových problémov boli: Ančin (109, 132), Fulla (136), Lačný (117, 142), Miltner (97), Opalek (128), Dr. Palkoska (144), Pituk (116, 126, 130, 138), Pramuga (119), Prášil (99), Reiprich (134), Wróbel (140). Autori reprodukovaných dvojťažiek boli: Hassberg (124) a Martin (122). Skladatelia pôvodných trojťažiek boli: Kpt. Borguľa (106), Krčmárik (135), Maryško (98, 107), Miltner (112, 123, 139), Moravec (108, 113), Pachman (125, 127, 143), Dr. Palkoska (137), Prášil (114, 121, 131), Reiprich (96, 110, 115, 129), Richter (133), Svoboda (141), Dr. Thieneman (111). Autori reprodukovaných trojťažiek boli: Dr. Büchler (101, 102, 104, 105), Opalek (103), Dr. Palkoska (100), Šulc (118), Visserman (120).

Zo súťaže originálnych dvojťažiek som vylúčil č. 109, 140 a 144 pre nekorektnosť a z trojťažiek pre ten istý dôvod č. 108 a 135, takže v súťaži ostalo 34 prác. Úroveň súťaže uspokojila.

Z nevyznamenaných úloh treba sa zmieniť v oddelení dvojťažiek o č. 128, dobrý „task“ s trojnásobným čierno-čiernym krížením. Jedinou (ale predsa závažnou) chybou tu je: duál v jednej z tematických variant (Je2). V oddelení trojťažiek s ľútosťou som musel pominúť dobrý strategicky problém č. 127 pre čiastočného predchodcu (Dr. Palkoska: b. Kd3 Df3 Ss4 Je2 Jg2 Pe2 Ph3; č. Kf1 Vd1 Vh1 Sc1 Pd2 Pd4 Pe5 Pe7 Ph2 Ph4 Ph7. 1.Df7, I. cena v turnaji „Hvar 8 Dag“ 1926) pričom predchodca je ekonomickejší a jednotnejší. Úlohe č. 107 škodil iba slabý úvodník, berúci 2 voľne polia.


Turnaj som rozhodol takto:


A. oddelenie dvojťahových úlohAlexander Pituk, Banská Štiavnica

I .cena

(Práca, 7. III. 1948)

Mat 2. ťahom 1.Df4!


Andrej Ančin, Komárno

II. cena

(Práca, 16. V. 1948)

Mat 2. ťahom 1.K:e7!Alexander Pituk, Banská Štiavnica

1. čestné uznanie

(Práca, 11. IV. 1948)

Mat 2. ťahom 1.d:e7!


Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

2. čestné uznanie

(Práca, 14. III. 1948)

Mat 2. ťahom 1.Vd3!Vratislav Miltner, Praha

1. pochvalná zmienka

(Práca, 22. II. 1948)

Mat 2. ťahom 1.Sc4!


Alexander Pituk, Banská Štiavnica

2. pochvalná zmienka

(Práca, 6. VI. 1948)

Mat 2. ťahom 1.Je7!I. cena, Alexander Pituk (Banská Štiavnica) č. 116. Žonglérsky kus! Originálny vnútorný „blend“, spojením čierneho komplexu s bielym komplexom. Tri rozličné čierne figúry na jednom poli vybránia hrozbu, pričom otvárajú 3 rozličné biele linky, teda čierny „task“ na tematickom poli d6. Prekvapujúcim priamym dôsledkom tejto rovnakej obrannej hry troch č. figúr s rovnakým škodovaním je: že presne determinujú maty troch rozličných bielych figúr, a to opäť na jednom poli, teda biely „task“ na tematickom poli e3. Čím jednoduchší je spôsob, ako autor svoju umeleckú úlohu rieši, tým je jasnejšia vnútorná logická súvislosť celkového obsahu skladby. Po dobrom a skrytom úvodníku 1.Df4 hrozí 2.Jf5 mat a na 1...S:d6 ide len 2.De3 mat, na 1...c:d6 ide len 2.Se3 mat a konečne na 1...J:d6 ide len 2.e3 mat. Odôvodnenie týchto antiduálov je ľahko zrozumiteľné: Se7 otvára linku Ve8 a sprosťuje b. dámu povinnosti kryť pole e5, umožňuje teda 2.De3; v druhej tematickej hre Pc7 otvára linku Vc8, sprosťujúc Sd2 od krytia c3, umožňujúc teda 2.Se3 a v tretej hre Jb5 otvára linku Sa6, sprosťujúc Pe2 od krytia d3 a umožňujúc 2.e3 mat. Pravému majstrovi niekedy stačí niekoľko malo ťahov, a jeho istá ruka vytvorí majstrovské dielo.

II. cena, Andrej Ančin (Komárno) č. 132. Aj túto úlohu charakterizuje tá majestátna jednoduchosť, jednotnosť obsahu a tematická čistota, ako predchádzajúcu, len myšlienka jej je menej originálna. V tomto ozaj obdivuhodnom prevedení, že „solo“ hra jedinej čiernej figúry umožňuje kompletne biele „jazdecké kolo“, nevideli sme ju doteraz spracovanú. Hrozbe 2.Dh8 čelí čierna dáma 2 razy šachovaním, 2 razy hrozbou predstavenia, raz šachovaním a hrozbou predstavenia a raz obmedzením pôsobnosti b. figúry a vynucuje 6 presne determinovaných matov rozličnými odskokmi Jd5, na všetkých 6 poliach, ktoré mu vôbec prístupne a voľné sú. Teda na 1...Da3+ 2.Jb4, na 1...Da7+ 2.Jc7, na 1...De2+ 2.Je3, na 1...Da6 2.Jb6, na 1...Dh2 2.Jf4 a na 1...D:b1 2.Jf6! mat. Teda vo všetkých 6 tematických variantoch hrá jediná čierna a jediná biela figúra! Slabosť kľúča (rozviazanie b. figúry) je vyvážená tým, že b. kráľ úvodníkom umožňuje čiernemu 3 šachy.

1. čestné uznanie, Alexander Pituk (Banská Štiavnica) č. 126. Predĺžená obrana (defense prolongée) oboch č. jazdcov, spojená so štvornásobnou premenou b. pešcov v jazdca. Po tematickom kľúči 1.d:e7 hrozí 2.Dd5 mat. Túto hrozbu vybráni každý odskok Jb7, načo nasleduje 2.d8J mat. Proti tejto sekundárnej hrozbe má čierny špeciálnu (predĺženú) obranu 1...Jd8! načo zas ide 2.e:d8J mat. Aj odskoky Jg6 čelia primárnej hrozbe umožniac však 2.f8J mat a proti tejto sekundárnej hrozbe je predĺženou obranou 1...Jf8! s pokračovaním 2.e:f8J mat. Krásna skladba s jednotnou tematikou a symetrickými variantami.

2. čestné uznanie, Ľudovít Lačný (Banská Štiavnica) č. 117. Veľká úloha s bohatým ideovým obsahom: dva samostatne obranné komplexy. Na tematickom poli c4 tri rozličné č. figúry prerušujú linku b. dáme a determinujú 3 rozličné maty. Toto je ten prvý obranný komplex. Druhý komplex: sebaviazanie 3 č. figúr na tematickom poli d5, spojené s determináciou 3 ďalších matov. Predsa nemôžeme tieto spojené komplexy uznať ako „blend“, pretože logicky a organicky medzi sebou nesúvisia. Sú to takrečeno dve úlohy na jednom diagrame. Jediná súvislosť medzi oboma skupinami obrannej hry, že Sg2 a Jc3 hrajú v oboch komplexoch, je len formálneho razu, lebo korešpondujúca biela hra ani v týchto variantoch neukazuje už ani túto formálnu súvislosť. K uskutočneniu druhého komplexu používa ďalší — ináč nepotrebný — b. materiál (Sa3 Pb7 atď.). Napriek týmto výhradám (bez ktorých úloha by zaujala vyššie miesto v súťaži) veľmi slušný výkon!

1. pochvalná zmienka, Vratislav Miltner (Praha) č. 97/a. Tematickým kľúčom 1.Sc4 biely vytvorí batériu a hrozí dvojitým šachom: 2.Ve5 mat. Č. dáma striedavo vybije oboch b. jazdcov so súčasným viazaním b. veží a takto determinuje maty oboch veží na tom istom poli (d6). Teda na 1...D:e8! nasleduje 2.Vd5—d6 a na 1...D:f3 2.Vd8—d6 mat. Čiastočne do tejto tematiky spadá aj variant 1...Se4 (ďalšie viazanie veže) s tematickým pokračovaním 2.Jd4 mat. Z ďalšieho obsahu je pozoruhodný: 1...S:d8 2.e:d8J mat.

2. pochvalná zmienka, Alexander Pituk (Banská Štiavnica) č. 138. V tematických variantoch matujú 4 (štyri!) rozliční jazdci na jednom poli (g8)! Na premenu používa iba 2 pešcov. Skvelý výkon, ktorý prekonal Bakayho „task“ (B. Bakay: b. Kh4 Dh7 Vd8 Vg6 Sa4 Sd4 Jd5 Jf6 Pd7 Pe7 Pf7; č. Kd6 Ve8 Vh8 Sc8 Sf8 Ja8 Jb8 Pg7 Ph5. — III. cena na Lotyš. medzinár. turnaji 1936-37. 1.Jf4! a mat 3 rozličnými jazdcami na poli e8.) Na kľúč: 1.Je7! hrozí 2.f:g8J mat. Na 1...J:h6 nasleduje len 2.g8J mat. na 1...De6! len 2.Je:g8 mat a na 1...J:f7 len 2.Jh:g8 mat! Duál vo variante 1...D:e7 (2.Df4 a 2.f:g8J mat) nemá význam, pretože táto obrana je iba zdanlivá: v skutočnosti vyjde aj hrozba.

S úrovňou všetkých vyznamenaných dvojťažiek môžeme byť pravom spokojní.


Bratislava, 30. X. 1948.

Dr. Eugen Büchler, rozhodca

(Rozsudok v oddelení trojťažiek uverejníme v najbližšej šachovej rubrike. Redakcia).

Vzad <<  >> Vpred