Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(17.3.2004)Skladba č. 247Ottavio Stocchi

I. cena

Práca 1952-53

Mat 2. ťahom (8–11)Kontrolná notácia: b. Ke8 Vd5 Vd8 Sb5 Sc7 Jb3 Jb8 Pf6 (8), č. Ke6 Dh4 Vc1 Sf8 Jc3 Jf4 Pd3 e3 e7 f5 g6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Vynikajúci taliansky šachový skladateľ Ottavio Stocchi (18. septembra 1906 – 4. marca 1964) je autorom 923 skladieb, z toho 842 dvojťažiek. V Albumoch FIDE dosiahol 34 bodov, zomrel však pred udelením titulu medzinárodného majstra. V skladateľských súťažiach získal 517 vyznamenaní, z toho 107 prvých a 127 ďalších cien. Spočiatku sa venoval najmä strategickým dvojťažkám, neskôr prešiel na novostrategické.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé varianty 1...D:f6, e:f6 2.J3c5, Jd4 mat (nie naopak), riešenie 1.Jd7 hrozí 2.Ve5 mat, 1...Jf:d5, Jc:d5 2.J3c5, Jd4 mat (nie naopak), 1...D:f6, e:f6 2.J7c5, J:f8 mat (nie naopak). Zámena dvoch obrán a zároveň zámena dvoch matov, pričom vo všetkých troch dvojiciach variantov ide o blokovania polí s antiduálom. Stocchi sa niekoľkokrát zúčastnil na turnajoch bratislavskej Práce.


Vzad <<  >> Vpred