Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(24.3.2004)Skladba č. 248Ivan Jarolín

Pravda 6.7.1973

Mat 2. ťahom (8–8)Kontrolná notácia: b. Kg5 Dc8 Sb5 Jg3 Jg4 Pa7 g6 h6 (8), č. Kd5 Va4 Vh7 Jb3 Pa5 c4 d6 e7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Bratislavský šachový skladateľ Ivan Jarolín (nar. 31. marca 1954) je autorom 38 skladieb, prevažne dvojťažiek. V skladateľských súťažiach získal 7 vyznamenaní, z toho dve prvé ceny, v Albumoch FIDE dosiahol 1 bod. Osobitne sa zaslúžil o mnohostranné využitie výpočtovej techniky v kompozičnom šachu, a to pri riešení skladieb, organizovaní súťaží, technickej redakcii publikácií, propagácii v rámci internetu.

Riešenie šachovej skladby: 1.Je2 hrozí 2.a8D mat, 1...Jc5, Jd4, e6, e5, Ke4 2.Sc6, Jc3, Dc6, Jf6, Df5 mat. Štyri varianty s blokovaním poľa – jedna z prvých skladieb autora.


Vzad <<  >> Vpred