Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 7. 1987)


Problém č. 576

Jurij Antonov a S. Solochin

Cena Večirnij Charkiv 1986

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh6 De1 Vf8 Sb7 Je4 Jg6 Pf7 (7 kameňov), čierny Ke6 Sc7 Sg4 Pd6 (4 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 568 vyhrávajú: Ján Cibulka z Nového Mesta nad Váhom, Michal Pristaš z Nižného Hrabovca a Milan Svrček z Martina.

Riešenie problému č. 573 (Storoženko): 1. zvodnosť 1.Ve4? hrozí 2.Df2 mat, 1...Vd4 2.Dg7 mat, 1...Sd4!, 2. zvodnosť 1.Ve5? hrozí 2.Df2 mat, 1...Sd4 2.Dg7 mat, 1...Vd4!, riešenie 1.d4 hrozí 2.Dg7 mat, 1...V:d4, S:d4 2.Se1, Vg2 mat. Motivácia je pôsobivá, ale na druhej strane dobrý dojem nezanecháva príliš jednoduché vovedenie do hry Va2 a Sa5.

Ďalšia z radu cien charkovského turnaja sa začína zdanlivými hrami 1...Kf5 2.Sc8 mat, 1...Kd7 2.Jf6 mat, pokračuje zvodnosťou 1.Dc3?, v ktorej mat 2.Sc8 vyjde v inom "poradí" a končí sa riešením, kde sa Sc8 objaví opäť v inej podobe. Mechanizmus zámen hier a hrozbových paradoxov síce nie je taký efektný ako v č. 573, zato úloha je konštruovaná ekonomickejšie.


Vzad <<  >> Vpred